Roland Andersson, bostadsrättsföreningen Isänkan

Roland Andersson, ordförande för BRF Isänkan, är van att ställa krav.

Här är Roland Anderssons egen berättelse om radonprojektet i bostadsrättsföreningen Isänkan.

»Efter att vår bostadsrättsförening förvärvat fastigheten gjorde vi radonmätningar som visade förhöjda värden i flertalet av lägenheterna.

Ålagda av kommunen

Eftersom föreningen är fastighetsägare till ett flerbostadshus, är vi ålagda av kommunen att åtgärda radonproblem. Vi tog kontakt med flera entreprenörer, däribland Radea, som gjorde en radonutredning och gav oss ett saneringsförslag.

»Vi står gärna som referens till andra föreningar.«

Kravspecifikation

I upphandlingen ställde vi krav på garantier, tidplan och att det fanns en arbetsmiljöplan. Det sistnämnda var speciellt viktigt för mig som under många år arbetat som platschef på PEAB.

Genomförandet

Arbetet fungerade över förväntan. Det var bra kommunikation med medlemmarna, avisering om arbeten i lägenheterna i god tid och rent och snyggt. Tidplanen hölls med god marginal och den externa besiktningsmannen, som vi i föreningen anlitade, godkände samtliga installationer.

Styrelsen fick också en skriftlig beskrivning av projektet, bilder på de enskilda montagen och drifts- och underhållsinstruktioner för framtiden. Nu kan vi andas ut.«

Ska din bostadsrättsförening kolla luften?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig med hela radonutredningen från start till mål. Vi sköter till och med kontakten med tillsynsmyndigheterna.

Visa hur det går till

eller kontakta oss om du vill fråga om något.