Carl-Eric Nilsson anlitade Radea för radonsanering och kontrollmätning

Carl-Eric Nilsson, ordförande i BRF Violen, upphandlade sanering med kontrollmätning.

BRF Violen var klar med både radonmätning och radonbesiktning. Men när det var dags för radonsanering fick vi ta stafettpinnen. Ordförande Carl-Eric Nilsson:

»Vi hade gjort mätningar i flera av lägenheterna. Alla mätningar visa i stort sett samma sak. Förhöjda värden av radon i inomhusluften. Som mest 900 Bq per kvadratmeter. Det ska ligga under 200 Bq.

Granskade offerter

Vi kontaktade ett konkurrerande företag för att göra radonbesiktningen. Nu ville vi veta var radonboven bodde. De gjorde klart att radonet kom från marken. Vi fick en offert av dem på saneringsjobbet men vi i styrelsen tyckte att det lät dyrt.

»Jag rekommenderar gärna Radea till andra föreningar som har radonproblem.«

Jag fick styrelsens mandat att ta kontakt med fler företag, lista några jag tyckte verkade bra och göra en upphandling om priset kändes rätt.

Det ska klick direkt

Man kan kolla med Strålsäkerhetsmyndigheten vilka företag som är godkända för den här typen av jobb, så det gjorde jag. Sen började jag samla information. Jag hittade Radea på nätet. Det började med ett klick, kan man säga.

Kontrollmätning bekräftade magkänslan

Redan vid första kontakten kände jag förtroende. Den känslan följde med mig genom hela processen. Bekräftelsen fick jag när vi såg resultatet från kontrollmätningen.

Alla värden understeg gränsvärdet. Vi var nere i 30 Bq/m3 luft. I övrigt kan jag bara säga att arbetet gick helt enligt plan. Bra jobbat!«