Radea samarbetar med Kungliga Tekniska Högskolan

Radea samarbetar med KTH.

Nu när radonsäsongen går på fullvarv passar Radea på att utbilda blivande studenter och fastighetsägare i ämnet radon.

Det är faktiskt inte första gången, utan numer ett årligt återkommande engagemang i samband med att höstmörkret lägger sig. När vi ändå har ångan uppe passar vi på att delta i ett frukostseminarium hos Fastighetsägarna.

Hållbara projekt

För att de blivande ingenjörerna och fastighetsmäklarna på KTH ska vara förberedda inom ämnet radon håller Radea årligen föredrag i ämnet. Dels handlar det om att öka kunskapen kring hur ett av Sveriges 16 miljömål ska uppnås, men också om hur framtida projekt ska byggas hållbart. Sedan starten 2010 har vi hållit föredrag för 600 studenter.

Solklara regler

Eftersom att vi dagligen arbetar mot flerbostadshus har vi också blivit inbjudna att prata radon för medlemmar i Fastighetsägarna. Detta är ett viktigt steg i att klargöra för fastighetsägare vilka regler som gäller för mätning och åtgärder.

Om du som fastighetsägare vill veta mer kring detta men inte har möjlighet att delta på seminariet kan du alltid börja läsa här.