Radonbidragsansökan

Är detta början till slutet för radonbidraget?

En radonfri boendemiljö är en del av Sveriges miljömål. I Sverige beräknas ca 400 000 hushåll ha förhöjda radonhalter i inomhusluften.

Sedan 1994 har staten via Länsstyrelsen betalat ut bidrag till egnahemsägare som genomfört radonsanerande åtgärder. Under dessa år har det hjälpt cirka 31 000 husägare att få ner radonhalterna. Mest utbetalda kronor per invånare har gått till Västmanland. (126 kr.)

Ny budget?

Regeringen har i sin budgetproposition föreslagit att radonbidraget ska avskaffas fr.o.m 2015. Detta på grund av omprioriteringar. För de fastighetsägare som redan ansökt om radonbidraget och fått ärendet beviljat så kommer budgeten 2015 att täcka upp för dessa.

Detta är ett förslag, och har ännu inte röstats igenom i riksdagen – men vi ser såklart till att hålla er uppdaterade.

Vad kan då hända med kostnaderna?

Radonbidraget har hittills varit 50 % av den totala kostnaden för radonsaneringen, med ett maxbelopp på 15.000 kr. Fr.o.m. 2015 kan du istället utnyttja ROT-avdrag med 50% av arbetskostnaden men jämfört med idag kommer kostnaden för en normal radonsanering öka med mellan 5.000 och 10.000 kr.

Vill du veta mer kan du kontakta oss eller läsa mer i budgetpropositionens 18:e utgiftsområde. Statistik kring bidraget hittar du här.