Om du har uppmätt förhöjda radonhalter är det bra att åtgärda. På sikt kan radonet utgöra en hälsorisk för alla som vistas i huset och dessutom minska värdet på fastigheten.

Eftersom att varje hus är unikt så finns det väldigt många olika lösningar på problemet. Vår synpunkt är att varje hus måste besiktigas, vilket gör att åtgärden blir bättre anpassad samtidigt som det ger en trygghet för den boende, och för oss som ska stå för åtgärden. Vi genomför därför våra radonbesiktningar kostnadsfritt i de län vi är verksamma. Bokar tid gör du antingen här, eller på telefon 08-574 300 00.

Samtliga besiktningsmän har godkänd radonutbildning, tillgång till kalibrerade instrument och stor erfarenhet. Du ska med andra ord förvänta dig en hög kvalitet på besiktningen.

Syftet med besiktningen

Kort och gott är syftet med besöket att utreda hur radongasen tar sig in i ditt hus, och hur man stoppar detta på ett långsiktigt och effektivt sätt utan att göra alltför stora ingrepp i huset. Radon i inomhusluften kan komma från tre källor, det vanligaste är markradon som läcker in via otätheter i husets konstruktion. Är huset byggt i så kallad blåbetong så avger själva materialet radongas. Den tredje källan är radon som kommer från vatten, vilket kan hända om huset har en borrad brunn.

Eftersom att radonhalterna i huset varierar mycket vill vi att en radonmätning genomförts innan vi gör besiktningen. Detta är också väldigt viktigt. Annars kan de föreslagna åtgärderna bli över- eller underdimensionerade.

En besiktning ser aldrig likadan ut

Normalt sett krävs cirka en timmes undersökningar för att vi ska kunna lämna vårt åtgärdsförslag. Då hoppar vi upp på vindar och dyker ner i grunder, ställer ut mätinstrument och ställer luriga frågor om huset. Vi vill även ta en titt (och fotografera av) eventuella ritningar, och framförallt tidigare mätvärden.

För att kontrollera byggnadsmaterialet mäter vi upp väggytor och bjälklag med en känslig gammamätare. Denna mätning talar om för oss om det finns blåbetong, och i så fall vilken typ. När vi sitter på kontoret kan vi sedan beräkna, bl.a med hjälp av ritningar som visar väggytor, hur mycket radongas som väggarna avger.

Radea, gammamätare
Gammamätare
Sniffmätare
Sniffmätare
Lufttratt
Lufttratt

När det kommer till markradon ställer vi ut ett instrument som sniffmäter. Vanligast mäter vi kring rörgenomföringar och luckor i golvet, samt runt skarvar och sprickor. Instrumentet ger ett mätresultat inom 5–10 minuter, och detta kan ge en indikation på var det kan finnas läckor.

Ventilationen inspekteras, och finns det mekanisk ventilation kan det vara bra att mäta in de luftflödena också! Eftersom att det finns många utrymmen i ett hus som är svåra att inspektera, även för den smidigaste besiktningsmannen så kan det vara bra med inspektionskameror.

Radea, inspektionskamera
Inspektionskamera

Vad händer sedan?

När vi avslutat vår undersökning stämmer vi av våra direkta tankar med dig. Därefter behöver vi ytterligare någon vecka på oss innan vi överlämnar ditt åtgärdsförslag. I det presenteras våra slutsatser från besiktningen, en noggrann beskrivning av åtgärderna med fasta priser samt vad vi garanterar för resultat efter en eller flera åtgärder. Sedan är det upp till dig att ta ställning till om du vill gå vidare eller inte.

Du får även hjälp med en presentation av ROT-avdraget. Så går en heltäckande, kostnadsfri och riktigt bra radonbesiktning till. Radonbidraget har tyvärr upphört.

Vill du ha ett hembesök av våra besiktningsmän?

Har du redan uppmätt förhöjda radonhalter och vill få ner dem behöver du inte tveka att kontakta oss. Vi är alltid tillgängliga och ivriga på att hjälpa till så gott vi kan. Ring oss eller boka en tid nedan.

Boka tid för radonbesiktning

Kan du visa oss en långtidsmätning med förhöjt årsmedelvärde som inte är äldre än 5 år så får du en kostnadsfri radonbesiktning. Boka tid med oss här så kontaktar vi dig snarast.