Radea är företagsvän till Cancerfonden

Radea är nu företagsvän till Cancerfonden.

Äntligen! Det känns så självklart men det har ändå dröjt en bra bit in på året. Nu har vi bestämt oss för att bli företagsvän och stödja Cancerfonden. Valet känns glasklart, då det finns en tydlig koppling mellan radon och lungcancer.

Det finns många utredningar som visar att förhöjda radonhalter ökar risken för lungcancer. Man brukar säga att det rör sig om runt 500 fall av lungcancer där radon är inblandat, den största risken ligger hos gruppen rökare, men för icke-rökare räknar man med 50 fall årligen. Dessvärre är lungcancer den sjukdom som orsakar flest människors död.

På deras hemsida skriver de utförligt om vad pengarna används till för projekt, och vi tycker det känns väldigt bra att vara företagsvän till Cancerfonden.