Tidigare har vi skrivit om att radonbidraget ska avskaffas. Sedan budgetpropositionen röstades ner av oppositionspartierna så har en viss tveksamhet kring radonbidragets vara eller icke-vara uppstått. Nu verkar det som att det är klart att radonbidraget ska avskaffas.

Från 24 till 12 miljoner 2015

För att ta hand om och utbetala för ansökningar som inkommit 2014 så kommer radonbidraget finns kvar i början av nästa år. I princip innebär detta att de som har en ansökan om radonbidrag liggande, och eventuellt de som är snabba med ansökan 2015, kommer att få pengar.

Också ROT ändras

ROT-avdraget, som ger fastighetsägarna rätt till avdrag på arbetskostnaden, får också lite ändrade regler. Det är däremot ingenting som kommer att påverka den enskilda fastighetsägaren, utan tanken är att rapporteringen från entreprenören ska stramas upp – bra tycker vi! I korthet går det ut på att företaget måste redovisa noggrannare timbeskrivning för utförda arbeten, helt enkelt för att försvåra eventuellt fifflande med skattepengar!

Hur påverkas kostnaden för en radonsanering?

Radonbidraget har hittills varit 50 % av den totala kostnaden för radonsaneringen, med ett maxbelopp på 15.000 kr. Fr.o.m. 2015 kan du istället utnyttja ROT-avdrag med 50% av arbetskostnaden men jämfört med idag kommer kostnaden för en normal radonsanering öka med mellan 5.000 och 10.000 kr.

Vill du veta mer kan du kontakta oss!