När radonsanering kommer på tal är ofta en radonsug en effektiv lösning. Det är en hållbar, långsiktig och säker lösning om den installeras på korrekt sätt under rätt förutsättningar.

För att avgöra om en radonsug är lämplig och hur installationen ska utföras så genomförs en radonbesiktning där detta klargörs. Denna gör Radea kostnadsfritt i de län vi är verksamma. Vi får ofta frågor kring denna typ av installation, och i det här inlägget förklarar vi hur en radonsug fungerar.

Vad är en radonsug?

En radonsug är i all sin enkelhet en fläkt som ventilerar ut radongas ur huset. Vanligtvis sker detta genom att grundläggningsskiktet under bottenplattan på ett hus ventileras. Radonsug kallas även en fläktanordning i en torpargrund.

Radonsugen har en låg driftskostnad, och är relativt billig att installera. Dessutom håller den under många år, och är enkel att reparera eller byta ut om/när den slutar fungera.

Det är inte att förväxla med en radonbrunn, som är en större anläggning som grävs ner i marken utanför huset. Denna lösning fungerar endast på mark där det finns en hög luftgenomsläpplighet, exempelvis på en ås.

Radonsug
Radonsug, principskiss från Boverkets broschyr Åtgärder mot radon i bostäder.

När passar radonsugen som metod för att radonsanera?

Radonsugen ventilerar endast ut markradon och ger därför ingen effekt när radonet kommer från byggnadsmaterialet eller vattnet. Principen bygger på att suga bort radonet innan det tränger upp i huset, och bygger på att det finns ett luftgenomsläppligt material. Det innebär att äldre hus, som ofta är grundlagda direkt på marken eller på sand, inte har lika fördelaktigt utgångsläge som nyare hus grundlagda på makadam eller singel.

Om huset har olika bottenplattor kan ofta skarvarna mellan dessa läcka radonhaltig jordluft. Radonsugen stoppar i de allra flesta fall effektivt upp detta.

Hur ser en installerad radonsug ut?

Fläkten är av varierande storlek, anpassad bl.a efter husets storlek, antal sugpunkter och radonhalter. Radea använder sig normalt av 100 mm spiro-kanaler som ansluts till fläkten. Anledningen till att vi använder denna dimension är för att säkerställa en bra effekt.

Radonsug
Radonsug installerad i källarutrymme.

Vilka är med och installerar en radonsug?

Till själva arbetet kommer en håltagare som borrar hålen, annars tar det en faslig tid innan installationen blir klar. När håltagaren (Peter eller Rickard) borrar så gör han det med en rigg, för att få tillräcklig kraft.

För att kyla borren så kopplas vatten på, och en dammsugare används för att suga upp vattnet. Det gör att dammning och nedstänkning blir minimal. Samtidigt som håltagaren borrar hålen så börjar montören att sätta upp fläktar och dra kanaler. Det kan vara mer eller mindre tidskrävande beroende på installationens omfattning, och kräver en viss vana för att det ska bli snyggt.

Montören ser även till att ljudnivåerna blir så låga som möjligt genom att placera fläkten med vibrationsdämpning. Oftast är det montören som är längst på plats i huset, och det är oftast montören som är den som fastighetsägaren har den direkta kontakten med.

Slutligen så kommer vår elektriker, antingen Johan eller Alf, och driftsätter anläggningen. I stort sett varje anläggning förses med en varvtalsregulator som gör att fläkthastigheten går att reglera. Elektrikern lyssnar också av så att fläkten fungerar som tänkt, och lämnar den därefter åt att börja arbeta.

Vilka effekter fås genom att installera radonsug?

Effekterna varierar beroende på flera faktorer. Det grundläggande är att det finns luftgenomsläpplighet där luften ska hämtas. Hus byggda efter år 1970 brukar oftast ha singel eller makadam under bottenplattan, då blir effekten oftast väldigt god.

Hus byggda tidigare än så kan bestå av olika blandningar, exempelvis sand och sten, eller i vissa fall mer en lerblandning. Det är därför väldigt viktigt att undersöka huset för att radonsugen ska få en bra effekt.

Förutom grundläggningen så är plattans konstruktion väldigt viktig. Är den gjuten i ett stycke eller är den indelad i olika fack? Konsekvensen kan bli att flera sugpunkter måste tas i bottenplattan för att få tillräcklig täckning.

Ventilationsgaller där radongasen släpps ut
Utblås från en radonsug.

Även fläktens kapacitet är viktig. Oftast monteras en något överdimensionerad fläkt in. Förses den med en varvtalsstyrning så går det att reglera fläkthastigheten – vilket även är bra då trycket från marken är olika under olika delar på året.

Vad är viktigt att tänka på när man installerar radonsug

Förutom ovan nämnda punkter för att få en ordentlig effekt så finns det ytterligare ett antal saker man bör tänka på. Dimensionen på kanalerna är i högsta grad viktig. Radea använder sig oftast av 100 mm spiro-kanaler, vilket ger tillräckligt luftflöde samtidigt som luftfickor kan skapas i de borrade hålen. Även tryckfall och anslutningar till aggregat är viktigt.

För att undvika ljud, både från motorn och eventuella stomljud, är placeringen viktig. Vi vill hävda att våra installationer sällan märks av utanför rummet fläkten är placerad. Ljuddämpare bör alltid monteras på kanalen, samtidigt som vibrationsdämpande material ska användas för att undvika stomljud.

När vi tittar på radonsug som lösning på ett radonproblem väger vi också in det fysiska ingreppet i huset. Kanaler dras sällan igenom boutrymmen, utan vi håller oss i förrådsutrymmen och pannrum – alternativt kan installationen gömmas utvändigt.

Sammantaget är det en hel del faktorer som påverkar installationens effekt. I och med att fläkten sedan ska sitta i många år är det viktigt att den utförs på ett bra sätt. Vi känner oss oftast nöjda och stolta över våra installationer, och hjälper därför till med att åtgärda eventuella problem som uppstår i samband med installationen i efterhand.

Dessutom lämnar vi tre års garanti på materialet, och som regel också på radonhalterna. Vill du veta mer om radonsugen, eller boka tid för en besiktning, så är du välkommen att kontakta oss.

Mer information finns också att hämta i Boverkets broschyr Åtgärder mot radon i bostäder.

Vi löser luftproblem

Radon

Vi rensar luften hela vägen från grund till nock.

Flerbostadshus

Är du medlem i en bostadsrättsförening eller äger hyreshus?

Ventilation

Smart teknik som får alla i familjen att må toppen.