Tiden går fort och snart är den här mätperioden över för radonmätningar. Den s.k eldningssäsongen, oktober – april, är det som gäller för mätningar som ska ske enligt den gällande metodbeskrivningen (som är det bästa sättet att mäta radon med).

För att hinna med att få en två månaders mätning måste mätningen starta innan den sista februari, och avslutas senast den 30 april. På så sätt kan mätlaboratoriet beräkna ett årsmedelvärde, vilket visar om snitthalterna i huset är förhöjda.

Det finns såklart möjligheter att göra andra mätningar, så som snabbmätningar eller sniffmätningar där man momentant mäter upp radonhalterna. Kruxet är att halterna kan variera stort under olika perioder på året och att man därför hamnar på en topp eller i en dal just den tiden man mäter.

Vill du beställa mätdosor så är det läge att skynda på, sista beställningsdag är den 24:e februari för att mätdosorna ska hinna levereras i tid. Läs mer här! (om du vill förbeställa mätdosor inför nästa mätperiod kan du göra det med det här formuläret!)