Markradon är vanligt förekommande i Sverige. När det gäller sanering av markradon är det oftast effektivast att stoppa radongasen från att ta sin i huset genom antingen tätningar, eller vanligast förekommande åtgärder som skapar ett undertryck under huset och drar bort gasen.

När luftgenomsläppligheten i marken runt huset är god, exempelvis på en grusås, kan radonbrunnen vara en effektiv lösning. För att avgöra om en radonbrunn är lämplig och hur installationen ska utföras så genomförs en radonbesiktning där detta klargörs. Denna gör Radea kostnadsfritt i de län vi är verksamma. Här förklarar vi principen bakom en radonbrunn. (Ta vår luftcheck.)

Men vad är en radonbrunn?

En radonbrunn liknar radonsugen på så sätt att det är en fläkt som ventilerar bort radongas under huset. I korthet är det en större fläkt som grävs ner i ett specialrör utanför huset. En radonbrunn suger åt sig radonhaltig markluft och leder den via ett utloppsrör, vanligtvis ett avloppsrör, bort från huset. På så sätt motverkas att huset suger åt sig radon från marken.

Princip för radonbrunn
Radonbrunn från Boverkets broschyr Åtgärder mot radon i bostäder.

När passar radonbrunnen som metod för att radonsanera?

Radonbrunnen ventilerar endast ut markradon och ger därför ingen effekt när radonet kommer från byggnadsmaterialet eller vattnet. Principen bygger på att suga bort radonet innan det tränger upp i huset, och bygger på att det finns ett luftgenomsläppligt material runt huset.

Det krävs också att en grävmaskin kan komma fram på tomten. Oftast grävs brunnen ner 4–5 m från huset, och gropen ska vara minst 4 meter djup. Lösningen kan vara väldigt effektiv, och kan dessutom sänka radonhalterna i många hushåll om den placeras på rätt punkt.

Hur ser en installerad radonbrunn ut?

När brunnen har grävts ner fylls marken igen. När gräset vuxit upp igen syns endast utblåset, det avloppsrör som släpper ut markluften. Oftast placeras detta i ett buskage eller annat lämpligt utrymme där det inte stör.

Efter installerad radonbrunn
Bild tagen direkt efter att massorna lagts tillbaka.

Vilka är med och installerar en radonbrunn?

När arbetet påbörjas är oftast den ansvariga projektledaren med och pekar ut var brunnen ska grävas ner. En grävmaskinist börjar arbetet genom att gräva gropen. Därefter förs brunnen ner av montören, balanseras och monteras ihop. Utloppsröret dras bort från huset. Slutligen driftsätter elektrikern anläggningen, och grävmaskinisten fyller igen gropen.

Radonbrunn installeras
Här installerar Radea en radonbrunn.

Vilka effekter fås genom att installera radonbrunn?

Installeras anläggningen på mark med rätt förutsättningar ger den ofta en klar sänkning. I de allra flesta fallen har husen på denna typ av mark från början en väldigt hög radonhalt, ofta upp till flera 1 000 Bq/m³. Baserat på vår erfarenhet av lösningen så sker i princip alltid en rejäl sänkning av radonhalterna. I övrigt märks fläkten inte mer än vid utblåset, där ett luftljud kan höras.

Att tänka på när du installerar radonbrunn

När grävningen sker är det såklart viktigt att kontrollera markförhållanden samt säkerställa att inga ledningar ligger i marken. En sådan kontroll måste alltid göras innan grävningen påbörjas.

Placeringen av radonbrunnen är väldigt viktig för effekten. Ligger huset i en sluttning är det bra att gräva ner på den högsta sidan, gärna 4-5 meter från huset. Marken runt brunnen, men framförallt på brunnen, bör täckas av för att fläkten inte ska suga åt sig luft från fel riktning.

Utloppsröret ska helst placeras en bit från huset, där det stör så lite som möjligt. Framförallt är det luftljudet som man vill undvika. Det är också viktigt att röret är vinklat så att kondensvatten inte samlar sig, då uppstår ”skvalpningar” i röret och effekten minskar.

Sammantaget är det en hel del faktorer som påverkar installationens effekt. I och med att fläkten sedan ska sitta i många år är det viktigt att den utförs på ett bra sätt.

Vi känner oss oftast nöjda och stolta över våra installationer, och hjälper därför till med att åtgärda eventuella problem som uppstår i samband med installationen i efterhand. Dessutom lämnar vi tre års garanti på materialet, och som regel också på radonhalterna.

Vill du veta mer om radonsugen, eller boka tid för en besiktning, så är du välkommen att kontakta oss. Mer information finns också att hämta i Boverkets broschyr Åtgärder mot radon i bostäder.

Vi löser luftproblem

Radon

Vi rensar luften hela vägen från grund till nock.

Flerbostadshus

Är du medlem i en bostadsrättsförening eller äger hyreshus?

Ventilation

Smart teknik som får alla i familjen att må toppen.