Mätperioden för radon pågår mellan 1 oktober och 30 april. För att en mätning ska vara riktigt tillförlitlig så krävs dessutom en mätperiod på minst två månader.

Detta för att radonhalterna varierar stort under olika delar på året. Framförallt är det temperaturskillnader, och därmed tryckskillnader, som gör att svängningarna kan vara stora.

Kan man mäta radon under sommaren?

Både ja och nej. I de flesta fall är radonhalterna nämligen betydligt lägre under sommarhalvåret. Ute- och innetemperaturen är i princip densamma, och huset är oftast betydligt mer öppet.

Det gör att halterna i huset sjunker fort. En långtidsmätning, som ger de säkraste mätvärdena, får inte pågå utanför mätsäsongen, och kan därför inte beställas utanför mätperioden.

I de fall huset är byggda i blåbetong så avges radongas hela tiden, även under sommarhalvåret. Man vet också att självdragsventilation (som bygger på temperaturskillnader) normalt fungerar sämre när temperaturskillnaden minskar.

Om inte fönster och dörrar står öppna i huset så kan radonhalterna alltså bli högre under varma perioder. I dessa fall kan en s.k indikerande korttidsmätning, eller snabbmätning, vara intressant att göra även under varmare perioder på året.

Svängningar i radonhalt under en vecka
Svängningar i radonhalt under en vecka. Källa Boverket

Hur ska jag kunna lita på mätningen?

Ett gott råd är att vara försiktig med mätresultatet. I de allra flesta fallen så skiljer sig de uppmätta värdena under sommaren från det värdet man får genom en riktig radonmätning. Det kan dock ge indikationer. I exemplet med blåbetonghus ovan så kan resultatet tolkas utifrån det man vet om ventilationen i huset under mätperioden.

Ges förhöjda halter i en källare på sommaren så kan man nästan vara helt säker på att det finns ett problem med radon. Det bästa är att diskutera resultatet med en sakkunnig, och därefter ta beslut om en ny (säkrare) radonmätning ska genomföras.

Att se om det finns blåbetong, eller radon i vattnet, går alltid att göra

Om du bara vill veta hur det ligger till med blåbetong i huset så spelar väderlek och mätsäsonger ingen roll. Blåbetongen mäts upp med en gammamätare, och det är ingen variation på värdena som uppmäts.

Utifrån resultatet man får med gammamätaren så går det att beräkna hur mycket radon som avges från byggnadsmaterialet vid olika luftväxlingar, och därmed går det att förutsäga hur mycket radongas som själva väggarna avger! Kontakta Radea om du vill ha hjälp med en sådan.

Om det finns en borrad eller grävd brunn på tomten så går det även att mäta radonhalten i dricksvattnet. Med resultatet från en sådan mätning kan man säga ungefärligt hur mycket radongas som avges från vattnet.