Radea installerar FTX-ventilation hos Magnus Fridh

Magnus Fridh valde ventilation med värmeväxlare.

Magnus Fridh och hans familj bestämde sig för ett nytt ventilationssystem. Deras tvåplanshus i Långsjöhöjden utanför Stockholm är nu så smart att det kontrollerar luften själv.

Långsjöhöjden är ett vackert beläget kedjehusområde på en av Stockholms högsta platser. Bostäderna byggdes år 1966. På den tiden gällde andra principer för ventilation än idag. Husen fick ventilera sig själva enligt självdragsprincipen.

År 2008 flyttade familjen Fridh in i ett av husen. De ville fixa flera saker. En av de första åtgärderna var uppvärmningen. Dyr vattenburen el byttes till ekonomisk bergvärme. Fönstren isolerades. Det här med inomhusluftens kvalitet hade de ännu inte tänkt så mycket på.

– Det fanns en radonmätning som visade på lite för höga halter sedan tidigare. Jag läste på ordentligt, gjorde en ny mätning och förstod att läget inte var akut, men på sikt ville vi förstås åtgärda det också, säger Magnus Fridh.

När familjen bott ett tag i huset började bristen på ventilation bli alltmer besvärande.

– Luften stod still. Vi vädrade men det hjälpte inte. Jag kollade med grannarna och bytte erfareheter med dem. I ett av husen hade de installerat FTX-ventilation. Jag blev nyfiken och gick dit och tittade.

När FTX installeras i ett äldre hus måste det dras rör från ett luftaggregat till varje rum i huset. Rören har en dimension på 125–160 mm. Magnus gick hem igen och började själv skissa på hur rören kunde dras utan att synas.

– Vi hade ett litet vindsutrymme där aggregatet kunde stå. Och rören kunde vi troligen gömma bakom garderober och i små kanaler som redan fanns. Vi ville ju att det skulle bli snyggt.

Magnus kontaktade Radea för att prata om hur de kunde gå vidare. Placeringar av rör diskuterades på plats och skissades in på en läsplatta. Jo, det skulle gå att gömma rören.

– Hela installationen gick förvånansvärt smidigt. Jag trodde från början att det skulle vara ett större ingrepp och att det skulle bli enormt mycket städning. Vi var rätt trötta på ombyggnadsprojekt vid det här laget, säger Magnus Fridh.

Beslutet togs och FTX-systemet installerades år 2014. Tidsåtgången var två dagar plus en halv dag för att visa Magnus hur aggregatet fungerade.

– Vi märkte skillnad i alla rum redan första kvällen. Systemet sköter ju sig själv så det enda jag behöver göra är att byta filter en gång om året.

Kontrollmätningen som gjordes efteråt visade att radonhalterna i inomhusluften gått ner till långt under gränsvärdet.

Har du också imma på badrumsspegeln?

Om luften känns instängd, och du börjar ana dofter du gärna kunde vara utan, kan vi hjälpa dig med en luftcheck för 0 kr.

Läs mer om luftchecken

eller kontakta oss direkt.