Så här mitt i mätsäsongen får vi verkligen hålla våra ben igång. Nyligen vann vi en offentlig upphandling åt Varbergs kommun, där vi nu ansvarar för att under mätsäsongen genomföra mätningar i cirka 1.500 lägenheter – det blir några vändor upp och ner i trapphusen.

Radonmätning i flerbostadshus
Radea på tidigare mätuppdrag i Stockholm

Själva radonmätningen i sig är okomplicerad, däremot blir det en hel del logistik och många samtal från boende. Mätningarna sker i fastigheterna för att det kommunala fastighetsbolaget ska kunna försäkra sig om att lägenheterna ligger under gränsvärdet 200 Bq/m3 luft.

Denna typ av mätning, där vi ansvarar för informationen, utplaceringen, inhämtningen, analysen och slutdokumentationen kallar vi för fullservicemätning – är du intresserad av samma hjälp kan du läsa mer och skicka in en offertförfrågan på den här sidan.