Nu har vi äntligen fått igång rutiner och köpt in material för att kunna erbjuda rengöring av ventilationskanaler, s.k kanalrensning.

Varför ska ventilationskanaler rengöras?

Har du ett mekaniskt ventilationssystem som har varit i drift i mer än fem år kan det vara lönt att titta  efter inne i kanalerna. All luft som passerar genom kanalerna tar med sig damm och partiklar som på sikt bygger ett lager av smuts inuti luftkanalerna. Det innebär i sin tur att luften flödar sämre, aggregatet tappar effekt och värmeåtervinningen påverkas.

Är en kanalrensning bökig?

Inte alls, i de flesta fallen är det gjort på halvtimman. Efter rensningen så är både kanaler, don och filter renare. Städning vid arbetsplatsen ingår såklart också. Du kan läsa mer om kanalrensning, injustering och filterbyten samt boka tid på den här sidan.