Radea och Cancerfonden

Även i år stödjer vi cancerfonden.

Även i år väljer vi att stödja Cancerfonden som arbetar med frågor som ligger oss nära.

Det finns många utredningar som visar att förhöjda radonhalter ökar risken för lungcancer. Man brukar säga att det rör sig om runt 500 fall av lungcancer där radon är inblandat, den största risken ligger hos gruppen rökare, men för icke-rökare räknar man med 50 fall årligen. Dessvärre är lungcancer den sjukdom som orsakar flest människors död.

Cancerfondens hemsida kan man läsa mer om deras arbete.