Imma på badrumsspegel

Ventilationen i bostaden är viktig både för huset i sig och för de personer som vistas i huset. Har du imma på badrumsspegeln som hänger sig kvar kan det vara bra att se över luftutbytet.

Luften i en bostad behöver bytas ut hela tiden. Ventilationssystemet ska föra in en tillräcklig mängd frisk uteluft och föra bort fukt, föroreningar och hälsofarliga ämnen. Det kan vara knepigt att själv bedöma om ventilationen i bostaden där man bor är dålig, men det finns några enkla tips som man kan vara uppmärksam på – och som visar om ventilationen skulle behöva ses över:

  • Känsla av instängd och tung luft inomhus
  • När det är kallt ute, så bildas det fukt på insidan av fönstren
  • Är spegeln i badrummet immig en halvtimme efter duschen är ventilationen för dålig
  • Mögel- och fuktskador i badrum och våtutrymmen kan bero på dålig ventilation
  • Stekos som hänger sig kvar en lång stund efter matlagningen
  • Lukt från grannarna som kommer in i huset eller lägenheten genom ventilerna i badrum eller kök
  • Huvudvärk, trötthetssymptom och hudbesvär kan alla kopplas till dålig inomhusluft.

Gör ett enkelt test själv

Om man har någon typ av mekanisk ventilation (F, FT eller FTX) så kan man göra ett enkelt test med ett papper som man för upp mot ventilerna – ett hushållspapper ska sugas fast, ett vanligt A4-ark ska nästan fastna. Detta test gäller för frånluftsventiler som man vanligtvis hittar i badurm, kök, tvättstuga och andra ekonomiutrymmen. Tilluftsventiler kan man känna med handen framför så att dessa blåser in luft.

Känner du igen problemen?

Låt oss som kan ventilation hjälpa dig. Börja med att beställa en luftcheck för 0 kr.

Läs mer om luftchecken

eller läs mer om FTX-ventilation här.