”Jag kan varmt rekommendera andra fastighetsägare att anlita Radea när radon ska mätas i ett större bostadsbestånd”

Varbergs Bostads AB är ett helägt dotterbolag till Varbergs kommun. Vi äger och förvaltar drygt 5.200 lägenheter samt butiks- och kontorslokaler, garage och parkeringsplatser inom kommunen. I vårt miljöarbete har vi en ambition att värna dels om miljön, genom användning av förnybara resurser, och dels att våra bostäder och lokaler inte medför risk för människors hälsa. Av det senare skälet beslutade vi under 2015 att utföra radonmätning i våra bostäder och efter ett upphandlingsförfarande lämnades uppdraget till Radea AB.

Under början av 2016 påbörjades arbetet med att Radea aviserade lägenhetsinnehavare varefter utplacering av detektorer i ett urval motsvarande ca 30% av alla lägenheter utfördes. Radonmätningen pågick sedan i drygt två månader varefter avisering skedde på nytt och detektorerna hämtades in. Efter analys mottog vi en sammanställd rapport av samtliga mätningar som vi enkelt kunde importera i vårt administrativa system.

Min uppfattning är att Radea utförde arbetet enligt vårt önskemål på ett professionellt sätt och med ett minimalt besvär för våra hyresgäster. Jag kan varmt rekommendera andra fastighetsägare att anlita Radea när radon ska mätas i ett större bostadsbestånd.

Varberg 2017-03-02

Mathias Franzén, Distriktsansvarig Varbergs Bostads AB


Vill du också ha hjälp med radonmätning i flerbostadshus?