I programmet Dold på SVT som sändes 2017-05-02 ser du ett 17 minuter lång inslag om radon, du hittar programmet via denna länk via denna länk på SVT Play, inslaget börjar efter halva programmet.

Enligt regeringens miljömål ska alla bostäder, arbetsplatser och offentliga miljöer vara radonsäkrade innan 2020. Radonsäkrad innebär att radonmätning och eventuella radonåtgärder ska vara genomförda.

Kartläggningen av radon börjar med att man gör en radonmätning av inomhusluften. Radea erbjuder kompletta paket för radonmätning som du beställer via https://radea.se/butik.
All analys görs av Swedac-ackrediterat laboratorium.

Ytterligare information hittar du här https://radea.se/radonmatning/. Du kan även kontakta oss på 08-574 300 00.

Vill du också ha hjälp med radonmätning?