Varför sparar vi dina uppgifter?

I samband med din bokning och beställning lagrar vi och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få den information vi har registrerat om dig. Tycker du att den är felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning från vårt kundregister.

Informationen du lämnar om dig själv används för betalning, leverans, administration av ROT-avdrag och garantiåtaganden. Vi garanterar dig att inga uppgifter någonsin kommer att säljas av oss eller föras vidare till någon annan.

Om du i förtid vill att vi tar raderar uppgifter om dig, fyll i formuläret nedan och klicka på skicka.  Vems uppgifter sparar vi?

  Webbbesökare

  För dig som surfar på vår webbplats registrerar vi endast de uppgifter som sänds till oss via formulär eller genom köp i butiken. Vi använder oss av Google Analytics för att se statistik kring besöken, de uppgifterna är dock anonymiserade för oss.

  Kunder och kundkontakter

  I de fall vi genomför hembesök eller installationer sparar vi relevanta uppgifter kring framförallt fastigheterna och den problematik vi åtagit oss att försöka lösa. För att kunna tillhandahålla och följa upp våra tjänster sparar vi kontaktuppgifter (postadress, mejladress och telefonnummer). I de fall vi fakturerar med ROT-avdrag sparas även personnummer.

  Telefonkontakter

  I samband med telefonsamtal kan det hända att vi av bokningsmässiga skäl sparar kontaktuppgifter till den som är intresserad av våra tjänster.

  Leverantörer

  För att kunna tillgodose våra affärsmässiga intressen sparar vi även information kring våra leverantörer.