Kostnadsfria luftcheckar

Vi hjälper dig ta kontroll över luften. Är du villaägare får du våra luftcheckar för 0 kr.

Kostnadsfri besiktning av radon

Luftcheck 1 för villaägare

Radonbesiktning 0 kr

Det här gäller dig som redan vet att du har förhöjda radonhalter. Du har ett giltigt mätprotokoll på huset och ska åtgärda problemet. Då kommer vi ut till dig och gör en radonbesiktning utan att du behöver betala en krona.

Du har ett giltigt mätprotokoll

Om du redan har gjort en långtidsmätning med spårfilmsdosor och vet att du har förhöjda radonhalter i inomhusluften är det dags att radonsanera. Kan du visa oss mätrapporten så bjuder vi på den radonbesiktning som är nödvändig för att ta reda på vilka saneringsåtgärder som krävs.

Du får ett åtgärdsförslag med fast pris och radongarantier

Besiktningen görs av våra radonutbildade medarbetare hemma hos dig.

Detta gör vi på radonbesiktningen

 • Besiktningen tar cirka en timma på plats i huset.
 • Vi mäter gammastrålning (för att identifiera blåbetong) och gör sniffmätningar (läcksöker).
 • Vi inventerar ventilationen och ser över möjligheter till förbättringar.
 • Vi presenterar möjliga lösningar och svarar på dina frågor.
 • Vi räknar sedan på radonavgångar och luftväxlingar.
 • Vi skickar sedan, inom en vecka, ett åtgärdsförslag med beräkningar som du får ta ställning till.

Vill du läsa mer om vad vi gör på besiktningen finns en utförlig beskrivning här.

Kostnadsfri besiktning av radon

Luftcheck 2 för villaägare

Ventilationskontroll 0 kr – för dig som vill konvertera till mekanisk ventilation

Har du dålig luft i huset? Imma på badrumsspegeln? Eller behöver du minska fuktbelastningen mot vinden? Då är en kostnadsfri ventilationskontroll en bra början. Syftet är att hjälpa dig förbättra luftsituationen i huset, med hjälp av mekaniska ventilationslösningar – och vi lämnar ett åtgärdsförslag som du får ta ställning till. I många fall kan vi redan innan besöket lämna ett cirka pris samt en tanke om hur omfattande åtgärden är, så kan du avgöra om det känns relevant

Detta gör vi på ventilationskontrollen

 • Vi kommer ut på plats och träffar dig. Syftet är att utreda hur vi kan öka luftväxlingen i huset med mekanisk frånluft eller mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)
 • Vi går igenom befintlig ventilation, uppvärmning och nödvändiga luftpunkter i huset.
 • Vi går igenom vilka möjliga installationer (frånluftsfläktar, värmeväxlarlösningar) som är lämpliga i huset.
 • En vecka efter besöket får du ett (eller flera) åtgärdsförslag som leder till bättre inomhusluft. Känns förslaget bra är det bara att boka in en tid för åtgärden.

Detta kan vi hjälpa till med mot timdebitering

 • Översyn, felsökning eller justering av befintliga ventilationslösningar
 • Kanalrensningar,

Vem får luftcheckar?

Radonbesiktning 0 kr: Enda kraven från oss är att du är privat villaägare och bor i något av våra distrikt. Vi täcker Stockholm, Södermanland, Västmanland, Uppsala och Örebro. Du måste också ha en giltig mätrapport (långtidsmätning, ej äldre än 5 år) som visar på ett förhöjt årsmedelvärde. Gäller besöket en lägenhet i ett flerbostadshus, ett fritidshus eller en arbetsplats kommer vi gärna ut men mot en avgift – fyll i formuläret nedan eller ring oss för mer information.

Ventilationskontroll 0 kr: Enda kraven från oss är att du är privat villaägare och bor i Stockholm, Västerås eller Uppsala.

I Södermanland genomför vi installationer men på grund av restider önskar vi mer information om problemet innan vi bokar in besöket. Fyll i problemformuleringen i formuläret så väl som möjligt.

Nästa steg

Boka tid med oss här så kontaktar vi dig snarast. Eller så ringer du oss direkt.

Luftcheck 0 kr

Bor du i något av länen vi nämner ovan? Boka tid för luftcheck!

0