Radon är en luktfri, osynlig gas som vid exponering kan leda till lungcancer. Strålsäkerhetsmyndighetens gränsvärde har satt ett gränsvärde på 200bq/m3, vilket innebär att alla värden över detta klassas som förhöjda värden. För flerbostadshus ställs krav om att radonhalter ska redovisas till miljökontoret – och för att kunna göra detta krävs det att man gör en radonmätning.

Som kund hos Fastighetsägarna erbjuder vi er diverse tjänster för att utföra en radonmätning. Ni får ett rabatterat pris på mätdosor, samt en kostnadsfri besiktning för att ta fram ett åtgärdsförslag ifall ni har förhöjda värden i era lägenheter.

När ska en radonmätning utföras?

Enligt strålskyddsmyndigheten ska man utföra en radonmätning under eldningssäsongen, vilket är mellan oktober-april. Mätningen ska pågå i minst 60 dagar. Man kan bo precis som vanligt under tiden en radonmätning utförs.

Våra tjänster

Fullservice A

Med Fullservice A hanterar vi alla moment för att er radonmätning ska bli komplett och giltig. Denna tjänst erbjuder:

  • Avisering till boende
  • Utplacering och insamling av mätdosor
  • Protokollskrivning
  • Hantering av mätdosor till och från labbet
  • En sammanställning av mätresultatet
  • All kommunikation med miljökontoret

Fullservice B

Fullservice B är lika enkelt som Fullservice A. Den stora skillnaden här är att vi aviserar boende, antingen via post, mail eller telefon. Vi åker ut till boende och gör ett (1) försök på att placera ut dosorna, är de inte hemma vid besöket kommer vi att hänga upp dosorna på dörren tillsammans med en instruktionslapp. Vi för en kontinuerlig kontakt med boende för att se till att allt går till på rätt sätt. Boende skickar därefter in dosorna själva genom ett returkuvert som de får vid utplaceringstillfället. Innan dosorna skickas in får boende en påminnelse om att det är dags. Vi sköter fortfarande protokollskrivning, en sammanställning av mätresultat samt kommunikationen med miljökontoret.

Gör det själv

Detta paket erbjuder vi er som vill ansvara för hela mätningen själva. Ni sköter då alla moment som ingår i Fullservice A. Vi ger er instruktioner, aviseringar, info-blad och en checklista för att mätningen ska gå så rätt till som möjligt.

Bestämmer du att ni skall göra det själva går du direkt till luftshoppen för att beställa rätt antal av produkten »radonmätning i lägenhet«. Det krävs ett komplett mätpaket med 2 mätpuckar per lägenhet. Som kund hos Fastighetsägarna betalar du endast 345 kr per mätpaket. (Ordinarie pris 580 kr.)

Vill du att vi sköter hela mätprojektet i din förening kontaktar du oss här.

Vill du göra radonmätningen själv?

Klicka på knappen så kommer du till luftshoppen där mätpaketet finns. Rabatten är redan avdragen på produkten.

eller

om du har ont om tid och vill ha hjälp med hela mätprojektet.

HAR DU RADONVÄRDEN ÖVER 200 BQ/M³?

Radonbesiktning

Om mätresultaten visar årsmedelvärden överstigande gränsvärdet 200 Bq/m³ luft behöver du göra en radonbesiktning. Syftet med den är att klargöra varifrån radon kommer och vilka åtgärder som kan vara nödvändiga för att sänka radonhalten i lägenheterna. Våra besiktningsmän är utbildade via Svensk Radonförening, samt certifierade radonkunniga via Rise. Efter utfört arbete lämnar vi kvar dokumentation på installationer samt service. Våra lösningar är långsiktigt hållbara då de har en lång livslängd och kräver normalt sett lite eller inget underhåll.

Radonutredningar genomför vi runt Mälardalen.


VILL DU BLI AV MED RADONET?

Åtgärdsförslag

Baserat på radonbesiktningen får du ett kostnadsförslag för de åtgärder som är nödvändiga. Vi beskriver i detalj vad som skall göras och hur arbetet kommer att utföras. Här ingår också informationer till boende. Väljer ni att beställa arbetet av oss drar vi av hela kostnaden för radonutredningen från entreprenadsumman.

Ett samarbete mellan

Fri telefonsupport

Stockholm

Västerås