Radonbesiktning i Gävle

Har du fått ett brev från oss mer erbjudande om kostnadsfri radonbesiktning? Den här sidan ger mer information och möjlighet att göra en tidsbokning.

Kostnadsfri radonbesiktning

Varför har jag fått erbjudandet?

Vi har efterfrågat en lista från miljökontoret i Gävle med de radonmätningar som genomförts under åren och genomfört utskicket baserat på dem. Det kan hända att du genomfört åtgärder eller gjort en ny mätning med godkända radonhalter (under 200 Bequerel / m3 luft), är så fallet ber vi dig bortse från erbjudandet.

Vilka är vi?

Radea är en av de största aktörerna inom området radon. Vi är specialiserade på radon i villor och flerbostadshus, och jobbar med allt från mätning och rådgivande konsultation till saneringar. Sedan starten 2004 har vi sanerat tusentals hus och besökt ytterligare tusentals, vilket gör att vi samlat på oss en stor kunskapsbank.

Här kan du läsa mer om vilka vi är

Vi står för radonbesiktningen

Finns det en mätning som visar förhöjda radonhalter kommer vi gärna hem till dig för att göra en besiktning. Besiktningen görs av våra radonutbildade medarbetare hemma hos dig.

Så går det till

Vi mäter gammastrålning från byggnads­materialet, söker läckor, ser över husets konstruktion och bedömer ventilationen. Allt för att spåra varifrån radonet kommer. Då vet vi vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma under riktvärdet.

Radonbesiktningen tar ungefär en timme och kan sammanfattas med följande moment:

  • Grundlig genomgång av bostaden där vi utgår från dina kunskaper, ritningar och mätrapport.
  • Eventuell förekomst av inläckande markradon och förekomst av radon i byggnadsmaterialet detekteras via mätning (sniffmätning och gammamätning)
  • Husets ventilation kontrolleras.
  • Efter besöket sammanställs resultaten av undersökningen och vi presenterar ett åtgärdsförslag.

Våra besiktningsmän har genomgått radonutbildningar, har stor erfarenhet, och använder sig av instrument som kalibreras årligen. I radonbloggen kan du läsa mer om kostnadsfri radonbesiktning.

Radonbesiktning görs vanligtvis inom någon vecka efter att du hört av dig. Sen ska vi räkna på åtgärder och kostnader och du får ett åtgärdsförslag inom ytterligare en vecka. Brådskar det försöker vi givetvis snabba oss på!

Hur du förbereder dig

När vi kommer till fastigheten behöver vi protokollet från den senaste radonmätningen och en planritning över huset. Byggnadsbeskrivningar och ritningar kan bidra med viktig information. Finns en krypgrund under huset behöver vi oftast ta oss ner i den, och i många fall kan även vinden vara intressant. När markradon är inblandat kontrolleras alltid rörgenomföringar – du kan alltså räkna med att vår besiktningsman vill komma åt att titta runt inkommande vattenledning, inkommande elkabel, golvbrunnar samt eventuella inspektionsluckor.

Här gör vi radonbesiktningar

Sedan starten 2004 har vi stegvis expanderat våra verksamhetsområden. Vi är för närvarande verksamma i Halland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland och Örebro.

Nästa steg

Boka tid med oss här så kontaktar vi dig snarast. Eller så ringer du oss direkt.

Boka tid för radonbesiktning