Dags för radonmätning

Har du fått avisering om radonmätning i din lägenhet? Här ger vi svar på de vanligaste frågorna och mer information om varför och hur mätningen genomförs.

Villaägarens radonguide

Vad är radon och radonmätning?

Radon är en radioaktiv ädelgas som på sikt kan orsaka lungcancer. Gasen kan komma från marken under huset och/eller från byggnadsmaterialet och finns över hela Sverige. För att mäta koncentrationerna av radongas placerar man ut spårfilmsdosor (plastdosor med en spårfilm i). I mätdosorna finns en spårfilm som registrerar antalet sönderfall i luften, dessa analyseras sedan i ett laboratorium.

Varför mäts lägenheten?

Alla fastighetsägare till flerbostadshus har enligt lag skyldighet att mäta radon. Vi har fått uppdraget att genomföra mätningen i din fastighet.

Måste min lägenhet mätas?

Ja – urvalet av lägenheten görs för att uppfylla de krav som ställs på mätningen från myndigheterna. Det är därför väldigt viktigt att vi får tillgång till alla lägenheter som aviserats.

Villaägarens radonguide

Hur genomförs mätningen?

Vi aviserar alla lägenheter som ska mätas. På utplaceringsdagen behöver vi tillträde, antingen via huvudnyckel, nyckel som placeras av er i låstuben eller via servicenyckel. Vi ringer/knackar alltid på dörren innan vi går in i lägenheten.

Två stycken mätdosor placeras ut. En läggs i sovrum och en i vardagsrummet. Är det en etta placeras mätdosor i sovrum/vardagsrum och kök.

Mätdosorna ska sedan ligga i cirka två-tre månader innan vi på nytt aviserar om inhämtning. Vid inhämtningen brukar det gå bra att hänga ut mätdosorna på dörren om ni inte vill vara hemma, då behöver vi inte gå in i lägenheten igen.

Husdjur?

Har du husdjur som är själva hemma vill vi veta om det. Om det inte passar att vi går in i lägenheten vill vi ha kontakt med dig för att bestämma hur utplaceringen kan gå till – vi kan i vissa fall lämna mätdosorna på dörrhandtaget så att du placerar ut dem på egen hand.

Larm och överlås

Glöm inte att stänga av eventuellt larm om du inte är hemma, om dörren har överlås ska det inte låsas (alternativt läggs även denna nyckel i tublåset) för att vi ska kunna komma in.

Villaägarens radonguide

Hjälp – jag glömde bort datumet

Ingen fara. Du får en ny avisering så gör vi ett nytt besök. Kontakta oss gärna om du har några önskemål så försöker vi lösa det tillsammans.

Inhämtning av mätdosor

När vi placerat ut mätdosorna behöver du inte tänka på dem, utan bo och leva som vanligt. Dock ska dosorna inte flyttas. Vi aviserar när det är dags för inhämtning. Detta sker efter 2-3 månaders mättid.

Får jag svar om radonhalterna, och vad händer om halterna är förhöjda?

Mätrapporterna går till fastighetsägaren/beställaren. Om radonhalterna är förhöjda i fastigheten har fastighetsägaren skyldighet att vidta åtgärder för att få ner koncentrationerna, vilket vanligtvis sker genom ventilationsåtgärder.

Har du frågor om resultatet får du vända dig till fastighetsägaren eller styrelsen i din förening.