Rengöring av ventilationssystem

Rena kanaler ger bättre inomhusklimat, bättre värmeåtervinning och goda hälsoeffekter.

För närvarande har vi dessvärre inte möjlighet att erbjuda kanalrensningar till enskilda fastighetsägare. Flerbostadshus och radhuslängor får gärna höra av sig till oss för prisförslag.

Moderna ventilationssystem byter oftast ut hela luftmassan i huset varannan timme. Men systemen kräver ett visst underhåll för att fungera som tänkt. Är du osäker på vilken ventilationsform du har i huset? – läs vår guide om villaventilation först.

Kanalrensning

Det flödar mycket luft genom ventilationskanalerna. Luften för också med sig damm och partiklar som på sikt sätter igen kanalerna. Oftast syns endast smutsen kring luftdonen, exempelvis i tvättstugan eller badrummet – men efter fem till tio år i drift så bildas ett lager med smuts i kanalerna. Det är oftast frånluftskanalerna, där luften sugs in i donen, som drabbas värst.

En rensning av kanalerna ger många fördelar. Främst blir luftflödena bättre, luften renare och systemet håller dessutom längre. I samband med rensningen så rengörs även luftdonen.

Smutsig ventilation

Före: Ventilationskanal som inte rengjorts på 8 år.

ren ventilationskanal

Efter: Ventilationskanal som rengjorts från smuts.

Filterbyte

I FTX-aggregaten sitter det filter, vanligtvis är det ett filter för tilluften och ett för frånluften. Dessa hindrar damm, pollen och annan smuts från att ta sig in i fläktarna och vidare i huset. Filter i aggregaten bör bytas två gånger per år, och på de moderna ventilationssystemen så får du en varning när det är dags att byta. För att kunna byta filter och lämna pris på detta måste vi veta den exakta modellbeteckningen på ditt aggregat.

Injustering

När systemet är rengjort återstår endast att justera in luftflödena igen. Det innebär rent konkret lite inställningar på aggregatet (i de fall det är möjligt), en del spring fram- och tillbaka med lufttratten och skruvande på luftdonen. När flödena är balanserade så har du rätt luftflöden i våtutrymmen och sovrum, och ett luftflödesprotokoll att sätta in i huspärmen.

Vi lämnar ren luft efter oss

Mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare, FTX

Vad ingår i en kanalrensning?

För att inte krångla till det vill vi vara tydliga med vad som ingår i tjänsten och vad vi inte gör.

Vad vi gör

 • Rensar alla frånluftskanaler i huset
 • Rengör alla frånluftsdon i taket
 • Rengör ytterväggsgaller vid behov
 • Byter luftfilter
 • Balanserar luftlöden
 • Lämnar luftflödesprotokoll (mailas/postas ca en vecka efter besöket)
 • Lämnar prisförslag på eventuella kompletterande åtgärder
 • Administerar ROT-avdraget mot Skatteverket

Vad vi inte gör

 • Rengör köksfläktar och IM-kanaler
 • Rengör sotkanaler (genom rökgaskanaler)
 • Skräpar ner

Vem kan beställa kanalrensning?

Samfälligheter och flerbostadshus är välkomna att kontakta oss. Vi erbjuder tjänsten i Stockholm. Priset varierar något beroende på avstånd, typ av fastighet och omfattning – därför lämnar vi alltid ett prisförslag innan beställning.
För närvarande har vi dessvärre inte möjlighet att erbjuda kanalrensningar till enskilda fastighetsägare. Flerbostadshus och radhuslängor får gärna höra av sig till oss för prisförslag.

Vill du ha en kanalrensning?

Fyll i här eller ring oss så får du ett prisförslag. Kostnaden är från 3.800 kr inkl moms. ROT-avdrag kan sedan göras, vilket administreras av Radea