Vi är Radea och vi kan luft

Alla våra besiktningsmän har Strålsäkerhetsmyndighetens radonutbildning med godkänt resultat. Kunskaper vi lätt bär med oss hem till dig.

James Barber, Radea
James Barber
Joakim Löfgren, Radea
Joakim Löfgren
Rickard Bolkegård, Radea
Rickard Bolkegård
Erik Börjesson, Radea
Erik Börjesson
Johan Ekeblad, Radea
Johan Ekeblad
Gunnar Eldh, Radea
Gunnar Eldh
Hugo Eldh, Radea
Hugo Eldh
Fredrik Eriksson, Radea
Fredrik Eriksson
Katarina Gillberg, Radea
Katarina Gillberg
Björn Hultqvist
Björn Hultqvist
Patrik Langham, Radea
Patrik Langham
Joachim Lindberg, Radea
Joachim Lindberg
Michael Lundgren, Radea
Michael Lundgren
Johan Löwinder, Radea
Johan Löwinder
Alf Persson, Radea
Alf Persson
Johan Persson, Radea
Johan Persson
Lars Sjöberg, Radea
Lars Sjöberg
Thomas Thun, Radea
Thomas Thun
Peter Tornberg, Radea
Peter Tornberg
Ivan Zirath
Ivan Zirath