Vi är Radea och vi kan luft

Alla våra besiktningsmän har Strålsäkerhetsmyndighetens radonutbildning med godkänt resultat. Kunskaper vi lätt bär med oss hem till dig.

Albin Börjesson, Radea
Albin Börjesson
Alf Persson, Radea
Alf Persson
Erik Börjesson, Radea
Erik Börjesson
Fredrik Bergman, Radea
Fredrik Bergman
Johan Ekeblad, Radea
Johan Ekeblad
Fredrik Eriksson, Radea
Fredrik Eriksson
Gunnar Eldh, Radea
Gunnar Eldh
Hugo Eldh, Radea
Hugo Eldh
Joachim Lindberg, Radea
Joachim Lindberg
Johan Löwinder, Radea
Johan Löwinder
Johan Persson, Radea
Johan Persson
Katarina Gillberg, Radea
Katarina Gillberg
Lars Sjöberg, Radea
Lars Sjöberg
Michael Lundgren, Radea
Michael Lundgren
Patrik Karlsson, Radea
Patrik Karlsson
Peter Tornberg, Radea
Peter Tornberg
Rickard Bolkegård, Radea
Rickard Bolkegård
Sören Löfgren, Radea Västerås
Sören Löfgren