Frågor och svar om radon

Hur gör jag en radonmätning?

En radonmätning gör du själv genom att beställa ett komplett mätpaket med spårfilmsdosor, returkuvert, analys och mätrapport.

Mätningen ska helst pågå under minst 60 dygn under perioden oktober–april. Du kan bo och leva hemma som vanligt under mätperioden.

Mätpaket beställer du här eller hos din kommun.

Här ser du hela processen för att få en radonfri miljö i 5 steg.

Jag har gjort en radonmätning och värdet är över 200 Bq/m3. Vad gör jag nu?

Kontakta Radea som gör en radonbesiktning i ditt hus, för att få svar på var radonet kommer ifrån och vad som behöver åtgärdas för att krypa under gränsvärdet. Du får då ett saneringsförslag att ta ställning till.

Hur går en radonbesiktning till?

En besiktning genomförs av en besiktningsman som gör en bedömning av ventilationen, läcksöker för att lokalisera inträngning av radonhaltig jordluft samt mäter gammastrålningen från stenbaserade byggnadsmaterial.

Det är bra om du, eller någon annan med kunskap om bostaden, är med på radonbesiktningen. Läs mer om radonbesiktning här.

Hur vet jag om jag har blåbetong?

En första ledtråd kan du hitta i eventuella ritningar eller byggnadsbeskrivningar. Blåbetongen användes främst under 60- och 70-talet. Du kan kontakta oss om du vill ha en undersökning av huset. Undersökningen görs med en gammamätare, och ger direkt svar på dels om det är blåbetong i byggnadsmaterialet, samt vilken typ av blåbetong det är (låg-, medel- eller högstrålande).

Är radonbesiktning nödvändigt?

Ja, syftet med en radonbesiktning är att klargöra radonbilden i ditt hus, vilket är avgörande för att kunna bestämma rätt åtgärd, rätt omfattning och för att vi ska kunna lämna garantier.

Jag har ingen blåbetong, då har jag väl inte heller några radonproblem?

Radon kan komma från tre källor: Marken, byggnadsmaterialet eller dricksvattnet. Blåbetong bidrar till radonhalten, men den vanligaste källan till radonproblem är markradon som tränger upp i huset. Läs mer om radon här.

Mina grannar har inget radon – då har väl inte heller jag några problem?

Varje hus är unikt. I Sverige delar vi grovt upp markförhållanden i låg- och högriskmark. All mark, med undantag av Gotland, är rik på radongas. Även på lågriskområden så förekommer mycket radon i husen. Det kan även skilja sig mellan grannar, även i radhuslängor. Det enda sättet att veta är genom att göra en radonmätning.

Vad ska jag tänka på när jag köper eller säljer hus?

Radon är inget dolt fel. Det är därför alltid bra att undersöka radonhalterna när du ska köpa ett hus. Ska du sälja är det bra att vara förberedd, så att tvister inte uppstår. Vi kan erbjuda olika tjänster beroende på vilken situation du befinner dig i sälj- och köpprocessen – oftast är det faktiskt inget stort problem!

Radonbidrag, vad är det?

Radonbidraget ger upp till halva kostnaden, dock max 25.000 kr, på åtgärder som sänker radonhalterna till egnahemsägare. Kravet är att du har en godkänd radonmätning (vilket du kan beställa här) som överstiger 200Bq/m3 luft, att en utredning görs av certifierad person och att sökande äger och bor i huset. Läs mer på vår sida om radonbidrag.

Vart vänder jag mig för att få hjälp med åtgärder?

Säkrast är att anlita företag med medarbetare som gått Strålskyddsinstitutets åtgärdskurs mot radon. Information om det finns här hos Svensk Radonförening eller hos din kommun. Våra medarbetare har alla genomfört dessa utbildningar med godkända resultat.

Hur lång tid tar en radonåtgärd eller radonsanering?

En radonsanering tar vanligtvis 1–2 arbetsdagar. För större ventilationsanläggningar kan det röra sig om upp till 5 arbetsdagar.

Måste jag röja undan hemma inför saneringsarbetet?

Själva arbetet orsakar inte så mycket smuts hemma. Du behöver bara ta bort lösa föremål och möbler vid den plats där installationen ska göras. Vi gör snyggt efter oss när vi är klara.

När ska kontrollmätningen göras?

Du ska alltid göra en ny radonmätning efter radonsaneringen. Det kallas för kontrollmätning. Den ska göras med spårfilmsdosor under minst 2 månader under perioden oktober –april, enligt gällande metodbeskrivning. Först då kan du vara säker på att saneringen gett resultat.

Mätpaket kan beställas från oss eller via din kommun.