OVK-besiktning

Obligatorisk ventilationskontroll av en certifierad kontrollant.

(Servicekänslan tar vi inget extra för.)

OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) måste du som är fastighetsägare göra regelbundet. Vår uppgift är att hjälpa dig uppfylla kraven. Men inte bara det. Vi ger dig också förslag på hur du får både bättre inomhusklimat och bättre ekonomi.

Varför obligatorisk ventilationskontroll?

Beslutet om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) togs av riksdagen år 1991. Situationen med dålig inomhusmiljö i byggnader, skolor och allmänna lokaler där barn och vuxna vistades länge var allvarlig. Luft och luftomsättning kunde vara av så dålig kvalitet att den påverkade människors hälsa.

OVK-besiktning är en del av arbetet med att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som hanteras av Boverket.

När ska OVK-besiktning göras?

Obligatorisk ventilationskontroll ska göras med jämna mellanrum. Här ser du en tabell över byggnadstyper, ventilationssystem och intervall.

Byggnader och typ av ventilationssystem Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation. 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Källa: Boverket, OVK.

Vem får utföra OVK?

OVK-besiktning ska utföras av en certifierad funktionskontrollant. Det finns två behörighetsnivåer som delas in i normal (N) och kvalificerad (K). Behörigheten är personlig för kontrollanten och inte kopplad till företaget.

När du gör en OVK-besiktning tillsammans med Radea kan du vara säker på att kontrollanter och montörer är behöriga för ditt ventilationssystem. Vi är experter på luft sedan länge. Men oavsett vilket företag du anlitar bör du försäkra dig om att behörigheten finns där.

  • Behörig N — får utföra OVK i alla byggnader med S-, F- och FX-ventilation samt i en- och tvåbostadshus med FT- och FTX-ventilation.
  • Behörighet K — får utföra OVK i alla typer av ventilationssystem.

Hur går en OVK till?

OVK-besiktningen tar 1–3 dagar

Kontrollanten gör först upp med dig om en tid för besöket. Här är det bra om du är på plats så vi kan komma överens om hur vi hanterar FS-nycklar. Vi behöver förstås komma in i alla utrymmen där luftdon sitter. Själva mätningen i din fastighet tar en dag.

Efter mätningen upprättar vi ett protokoll, där vi är skyldiga att meddela om det finns brister som måste åtgärdas. Protokollet visar om OVK:n är godkänd eller inte. Om din fastighets OVK inte skulle vara godkänd så behöver du inte vara orolig. Åtgärderna kan vara enkla.

Vi sköter också kontakterna med kommunens byggnadsnämnd som är tillsynsmyndighet för OVK. Till sist får du ett intyg som ska placeras synligt vid fastighetens entré. Förslagsvis på den informationstavla som brukar sitta där.

Vad kostar en OVK-besiktning?

Att genomföra en OVK med behörig kontrollant kostar X kr per hushåll upp till X st hushåll. Därefter X kr per hushåll. Se prisexempel:

Antal lägenheter/hushåll Pris per lägenhet/hushåll Totalt pris inkl moms
5 X kr X kr
15 X kr X kr
25 X kr X kr

Radea kan luft


Ring oss direkt om du har frågor om OVK-besiktning.

Omdömen från våra kunder

Korrekt bemötande gav gott inttyck Läs hela recensionen
Michael P
Kanon. Trevliga personer. Arbetade utan dröjsmål. Tog sig tid För frågor. Lämnade namn och nummer för frågor. Kommer tillbaka och… Läs hela recensionen
Ragnar P
Kontaktade Radea efter sökning på nätet för att se över vårt värme och köksaggregat. De gjorde hembesök och lämnade ett… Läs hela recensionen
Bo R
För mycket strul och fel. Det som skulle ta en dag har tagit över en månad och är fortfarande inte… Läs hela recensionen
David P

Jag vill veta mer om OVK-besiktning från Radea

0