OVK-besiktning

Obligatorisk ventilationskontroll av en certifierad kontrollant.

(Servicekänslan tar vi inget extra för.)

Kontakta oss direkt för offertförfrågan

OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) måste du som är fastighetsägare göra regelbundet. Vår uppgift är att hjälpa dig uppfylla kraven. Men inte bara det. Vi ger dig också förslag på hur du får både bättre inomhusklimat och bättre ekonomi.

Varför obligatorisk ventilationskontroll?

Beslutet om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) togs av riksdagen år 1991. Situationen med dålig inomhusmiljö i byggnader, skolor och allmänna lokaler där barn och vuxna vistades länge var allvarlig. Luft och luftomsättning kunde vara av så dålig kvalitet att den påverkade människors hälsa.

OVK-besiktning är en del av arbetet med att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som hanteras av Boverket.

När ska OVK-besiktning göras?

Obligatorisk ventilationskontroll ska göras med jämna mellanrum. Här ser du en tabell över byggnadstyper, ventilationssystem och intervall.

Byggnader och typ av ventilationssystem Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation. 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Källa: Boverket, OVK.

Vem får utföra OVK?

OVK-besiktning ska utföras av en certifierad funktionskontrollant. Det finns två behörighetsnivåer som delas in i normal (N) och kvalificerad (K). Behörigheten är personlig för kontrollanten och inte kopplad till företaget.

När du gör en OVK-besiktning tillsammans med Radea kan du vara säker på att kontrollanter och montörer är behöriga för ditt ventilationssystem. Vi är experter på luft sedan länge. Men oavsett vilket företag du anlitar bör du försäkra dig om att behörigheten finns där.

  • Behörig N — får utföra OVK i alla byggnader med S-, F- och FX-ventilation samt i en- och tvåbostadshus med FT- och FTX-ventilation.
  • Behörighet K — får utföra OVK i alla typer av ventilationssystem.

Hur går en OVK till?

OVK-besiktningen tar 1–3 dagar

Kontrollanten gör först upp med dig om en tid för besöket. Här är det bra om du är på plats så vi kan komma överens om hur vi hanterar FS-nycklar. Vi behöver förstås komma in i alla utrymmen där luftdon sitter. Själva mätningen i din fastighet tar en dag.

Efter mätningen upprättar vi ett protokoll, där vi är skyldiga att meddela om det finns brister som måste åtgärdas. Protokollet visar om OVK:n är godkänd eller inte. Om din fastighets OVK inte skulle vara godkänd så behöver du inte vara orolig. Åtgärderna kan vara enkla.

Vi sköter också kontakterna med kommunens byggnadsnämnd som är tillsynsmyndighet för OVK. Till sist får du ett intyg som ska placeras synligt vid fastighetens entré. Förslagsvis på den informationstavla som brukar sitta där.

Spara tid och pengar på andra tjänster?

Tilläggstjänster

När vi springer runt i lägenheterna och lokalerna kan det vara tids- och kostnadseffektivt att samtidigt göra ytterligare åtgärder. Behöver ni mäta radonhalterna, byta luftdon- eller filter, injustera ventilationen eller rensa kanaler så kan vi hjälpa till. På så sätt spar vi tid åt er, åt oss och åt lägenhetsinnehavaren. I formuläret nedan kan ni välja om ni önskar mer information om någon av tilläggstjänsterna.

Radea kan luft


Ring oss direkt om du har frågor om OVK-besiktning eller använd formuläret nedan för att komma igång.

Omdömen från våra kunder

Anlitade Radea i väst med Fredrik i spetsen. Inte superbilliga, men bortom bra! Vi satte in en FTX-anläggning. Det kändes… Läs hela recensionen
Marcus A
Radea följde upp radonmätning med åtgärdsförslag.Bra genomgång., men usel kommunikation kring offert och offertbekräftelse. Inga anmärkningar på åtgärderna, ventilation i… Läs hela recensionen
Catrin A
Proffsigt rakt igenom! Trevligt bemötande, kunniga, punktliga. Topp helt enkelt. Läs hela recensionen
Martin S
professionellt och trevligt bemötande från all personal jag kommit i kontakt med. Läs hela recensionen
Kim V

Jag vill veta mer om OVK-besiktning från Radea

Antal Portar

Antal Våningsplan

För att kunna lämna prisuppgifter behöver vi veta hur många lägenheter och lokaler som omfattas av OVK-besiktningen.

Antal Lokaler

Antal 1or

Antal 2or

Antal 3or

Antal 4or

Antal 5or eller större

Vilket ventilationssystem finns i huset?

Vilket nyckelsystem finns i huset?

Har OVK genomförts i fastigheten tidigare?
Finns PDF på tidigare protokoll kan den bifogas nedan:

Jag önskar även information och prisuppgift om följande tjänster som kan utföras samtidigt:

0