Kostnadsfri besiktning av radon

Vi bjuder på besiktning av radon om du visar oss en långtidsmätning med förhöjda radonhalter.

Kostnadsfri besiktning av radon

Erbjudande till villaägare

Om du har förhöjda radonhalter

Om du redan har gjort en långtidsmätning med spårfilmsdosor och vet att du har förhöjda radonhalter i inomhusluften är det dags att radonsanera.

Då står vi för besiktningen

Kan du visa oss en långtidsmätning med förhöjda radonhalter (som inte är äldre än 5 år) så bjuder vi på den besiktning av radon som är nödvändig för att ta reda på vilka saneringsåtgärder som krävs. Besiktningen görs av våra radonutbildade medarbetare hemma hos dig. Vill du läsa mer om vad vi gör på besiktningen finns en utförlig beskrivning här.

Vem kan få erbjudandet?

Enda kraven från oss är att du är privat villaägare, bor i något av våra distrikt och har en långtidsmätning som inte är äldre än 5 år med förhöjdt årsmedelvärde.Vi täcker Stockholm, Södermanland, Västmanland, Uppsala och Örebro. För första luftchecken måste du också ha en giltig mätrapport som visar på förhöjda radonhalter.

Nästa steg

Boka tid med oss här så kontaktar vi dig snarast. Eller så ringer du oss direkt.

Boka tid

    Dela erbjudandet med fler villaägare

    [ssba]