Från och med den 1 juli 2018 återinfördes bidrag för radonsanering i småhus efter några års bortvaro. Regering och riksdag har satt upp ett miljömål om att minska radonhalten i bostäder och därmed antalet lungcancerfall. (Se pressmeddelande.) Ett klokt beslut, tycker vi.

Radonbidraget täcker 50 procent av saneringskostnaden och är maximerat till 25 000 kr. Om saneringskostnaden överskrider 50 000 kr kan du kombinera radonbidraget med ROT-avdrag.

Villkor för att få radonbidrag

Det finns emellertid vissa villkor. För att kunna ansöka om radonbidrag krävs

 1. att du har gjort en så kallad långtidsmätning med mätrapport från ett Swedac-ackrediterat laboratorium under de senaste fem åren,
 2. att årsmedelvärdet är över 200 Bq/m³ (becquerel per kubikmeter) och
 3. att du har ett åtgärdsförslag från företag som har kompetens på området. Radea hjälper dig med både mätning radonbesiktning och radonsanering.
 4. Dessutom krävs att du äger del av huset och
 5. är skriven på adressen.

När du fått ett åtgärdsförslag med fast pris skriver du ut ansökningsblankett som du hittar hos Boverket. De har även en digital ansökningstjänst.

Ansökan om radonbidrag

Så söker du radonbidrag

 1. Under punkt 1

  Skriv det tidsintervall under vilket du bedömer att åtgärderna kan utföras. Normalt kan vi utföra åtgärder inom 4–6 veckor.

 2. Under punkt 2–4

  Fyll i dina kontaktuppgifter och uppgifter om huset.

 3. Under punkt 5

  Fyll i uppgifter från din radonmätning, årsmedelvärde och mätperiod. Du kryssar i om det är ”Markradon” och/eller ”Byggmaterial” och skriver andel för respektive radonkälla. (Den informationen finns i åtgärdsförslaget från oss.)

 4. Under punkt 6

  Fyll i kostnader och den bidragssumma du söker samt om du eventuellt vill kombinera bidrag med ROT-avdrag.

 5. Under punkt 7

  Klart! Skriv under med din namnteckning.

Med ansökan ska du bifoga två bilagor, dels mätrapport och dels vårt åtgärdsförslag. Skriv ut och skicka alltsammans med vanlig post till Länsstyrelsen i ditt län (se adress nedan), märk kuvertet med ”Radonbidrag/Ansökan”. Det går också bra att lämna in ansökan på Länsstyrelsens besöksadress.

Adresser till Länsstyrelserna

 • Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm.
 • Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 Uppsala.
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.
 • Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping.
 • Länsstyrelsen i Västmanland, 721 86 Västerås.

Prata med oss

Kontakta oss om du funderar över något gällande radonbidraget.