Om radonbidrag

Radonbidraget har avskaffats. Den 31 december 2014 var sista ansökningsdag för radonbidraget.

Kontakta oss

Radonbidraget var tidigare halva kostnaden för radonsaneringen med ett maxbelopp på 15 000 kr. Under 2015 kommer Länsstyrelserna endast betala ut bidrag till de personer som redan inkommit med sitt ärende. Läs mer i radonbloggen eller på Boverkets hemsida.

ROT-avdraget finns kvar

När radonbidraget försvinner har du i alla fall möjlighet att utnyttja ROT-avdraget. I våra saneringsförslag framkommer klart och tydligt hur mycket du kan söka i ROT-avdrag. Vi hjälper dig med allt pappersarbete så du inte missar några pengar du har rätt till.