Om radonbidrag

Radonbidraget är tillbaka!

Radonbidraget har kommit tillbaka. Från den 1 juni 2018 kan man söka radonbidraget, vilket ger en ersättning på upp till 25.000 kr för åtgärder som sänker radonhalterna. För att kunna söka bidrag krävs dels en långtidsmätning (via Swedac-ackrediterat lab) som visar på förhöjda radonhalter och dels att en person/firma med behörighet genomför besiktningen eller undersökningen som ligger till grund för ansökan.. Anlitar du Radea för radonsanering så hjälper vi till med ansökan, och eventuellt också nyttjande av ROT om det är möjligt. Läs mer från Regeringens pressmeddelande

Kontakta oss