Radonmätning i Håbo kommun

I samarbete med miljöavdelningen erbjuder vi radonmätning till reducerade priser för kommuninvånare och företag i Håbo kommun. Vill du läsa mer om radonmätning i allmänhet kan du läsa mer på vår sida om radonmätningar.

För privatpersoner genomförs beställningen i vår butik som du hittar länk till nedan. Du betalar enkelt och säkert med kort eller faktura.

Ska du beställa till ett företag, en organisation eller en bostadsrättsförening så använder du enklast beställningsformuläret – även det hittar du bland länkarna här under.

Gå direkt till beställning

Flerbostadshus

Företag, organisation eller flerbostadshus

Fyll i beställningsformuläret

Läs mer här

Villaägare

Villaägare – långtidsmätning

Köp direkt i vår luftshop

Läs mer här

Snabbmätning

Villaägare – snabbmätning

Köp direkt i vår luftshop

Läs mer här

Radonmätning i mark

Radonmätning i mark – markdetektorer

Bra när du ska bygga nytt

Läs mer här

Radonmätning i vatten

Radonmätning i vatten

För dig som har borrad eller grävd brunn

Läs mer här

Varför radonmätning?

Det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige med förhöjda halter av radon i inomhusluften. Med förhöjda halter menas ett årsmedelvärde över 200 Bq/m³. Radon är, näst efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer. I Sverige finns ett miljömål som säger att radonhalterna i bostäderna år 2020 ska ligga under gränsvärdet. En radonmätning klargör om det finns ett problem, men också hur omfattande problemet är.

Alla bostäder bör mätas. Av hälsoskäl i första hand men också av ekonomiska skäl. I riskzonen ligger framför allt småhus och lägenheter med markkontakt eller hus som byggts med blåbetong.

Är du ägare till ett flerbostadshus, till exempel som styrelseledamot en bostadsrättsförening, kan du till och med få föreläggande enligt Miljöbalken att mäta radon. Det förekommer att nybyggda fastigheter har förhöjda radonhalter trots att de ska ha byggts radonsäkert.

SÄKER RADONMÄTNING

Långtidsmätning för villaägare

Radonmätningen ska göras under den delen av året då du måste värma upp huset (eldnings­säsongen) från oktober till och med april. Anledningen till en så lång mätperiod är att radonhalterna varierar från dygn till dygn – och genom en längre mätperiod så fås ett säkrare medelvärde.

Mätningen görs med spårfilmsdosor, så kallade mätpuckar, som du kan köpa i luftshoppen och placera ut själv hemma. Det är inte alls komplicerat att mäta radon och i alla våra mätpaket så ingår instruktioner. Vi finns även tillgängliga på telefon.

Mätperioden skall vara minst 60 dygn. Du lever och bor precis som vanligt i huset under tiden som en långtidsmätning pågår – syftet är nämligen att kontrollera luften du normalt andas in.

Den här mätningen är den säkraste, och uppfyller de krav som myndigheterna ställer. Om det inte är brådskande att få fram ett mätresultat så bör du göra en långtidsmätning.

Vill du komma igång?

En långtidsmätning är säker och enkel att göra själv. Den är den mätning som är bäst att göra då du behöver dokument för myndigheterna eller för att vara riktigt säker på radonhalterna.

Visa långtidsmätning

SNABB RADONMÄTNING

Korttidsmätning för villaägare

Om du behöver en mätning snabbt, till exempel när du skall sälja eller köpa hus, finns en så kallad rådgivande korttidsmätning.

Rekommenderad mätperiod för korttidsmätning är minst sju dygn, men gärna 15. Här används samma mätpuckar som för långtidsmätning. Skillnaden är instruktionerna i mätpaketen och den mätrapport du får när spårfilmsdosorna lästs av.

En snabb mätning bör enbart ses som en indikation på vilka radonhalter som finns i luften, men kan i många fall vara tillräcklig för att göra en bra bedömning av lämpliga åtgärder. I vår blogg kan du läsa mer om snabbmätningar.

Här kan du se vad Strålskyddsmyndigheten skriver om saken.

Vill du ha en indikation snabbt?

En korttidsmätning ger dig en fingervisning om hur det står till med inomhusluften.

Visa korttidsmätning

FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

Företag, organisationer och flerbostadshus

I ett flerbostadshus ska mätningen ske i ett urval av lägenheter för att få rätt bild av radonsituationen. Följande gäller vanligtvis vid mätning av flerbostadshus. (I vissa fall har miljökontoret önskemål om andra förutsättningar.)

Minst 20 procent av fastighetens hushåll ska mätas. Om huset har 50 lägenheter ska du alltså ha minst tio mätpaket.

Beställ ett mätpaket per hushåll som ska mätas.

Minst ett mätpaket per våningsplan och uppgång.

Samtliga lägenheter med markkontakt ska mätas.

Om källare finns bör mätpuckar hängas upp där, oavsett om den är inredd eller inte, eftersom den har markkontakt.

Priset för radonmätning i flerbostadshus är 325 kr inkl. moms per mätpaket. Vid beställning av 11 eller fler mätpaket är priset 290 kr inkl. moms.


BYGGA TILL ELLER BYGGA NYTT

Radonmätning i mark

Passar bra när du ska bygga nytt hus, bygga om eller bygga till. Denna typ av mätning ger svar på hur mycket radon som finns i marken under huset, och ger bra vägledning till hur byggnaden ska byggas för att vara radonsäker.

Du kan också vända dig till miljökontoret för att få information om hur radonbilden ser ut.

Vill du mäta radonhalten i marken?

En markmätning är säker och enkel att göra själv.

Visa produkt

FÖR GRÄVDA ELLER BORRADE BRUNNAR

Radonmätning i vatten

Hög halt av radon i vatten kan ge upphov till hög radonhalt i inomhusluften. Alla som inte är anslutna till kommunalt vatten bör därför kontrollera halten av radon i sitt eget vatten. En grov uppskattning är att ungefär 10 % av den uppmätta radonhalten i dricksvattnet förs över till inomhusluften – och i vissa fall måste åtgärder då vidtas för att lufta vattnet innan det förs in i hemmet.

Vill du veta radonhalten i vattnet?

Du gör en provtagning av ditt vatten enligt medföljande instruktioner och returnerar den fyllda provflaskan med posten.

Visa mätpaket