Radonmätning på jobbet

Här kan du välja mellan två olika servicenivåer. Välj om vi ska hantera allt eller om du vill göra det mesta själv.

Strålskyddslagen och radonmätning

I samband med att den nya Strålskyddslagen trädde i kraft från 1 juni 2018 måste arbetsgivaren känna till radonhalten på arbetsplatsen och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att åtgärda radonhalter över det hygieniska gränsvärdet på 200 Bq/m³. I samband med införandet av den nya lagen uppstår ofta frågor kring hur radonmätning på arbetsplatser går till.

Radonmätning på arbetsplatser
Om radonmätning inte genomförts tidigare ska man mäta årsmedelvärdet av radon. Enligt svensk metodbeskrivning görs det genom att mäta med radondosor i minst 60 dygn under eldningssäsong (1 okt – 30 apr). Mätningen skall genomföras med radondosor från ett av SWEDAC ackrediterat radon-laboratorium.
Det är också viktigt att man aviserar radonmätningen för den egna personalen, det är även viktigt att informera städpersonalen om den tjänsten köps in externt. Detektorerna behöver placeras på ett säkert sätt så att de inte kan flyttas eller på annat sätt påverkas under mätningen (kan t.ex. med hjälp av flamsäkra upphängningsband).

Vid en radonmätning ska följande lokaler mätas:

 • Lokaler/rum som används regelbundet mer än fyra timmar per dag.
 • Alla underjordslokaler/källarlokaler eller andra lokaler med risk för inläckage av radon som kan användas av en person mer än 50 timmar per år.
 • Samtliga aktuella lokaler/rum i källar- och bottenplan. För större öppna lokaler, minst en detektor per 150 m2.
 • På högre våningsplan: Minst två detektorer eller minst en detektor per 250 m2.


Vad händer om man ligger över referensvärdet?

Om det skulle visa sig att man hamnar över referensvärdet måste man vidta åtgärder för att sänka radonhalten. Normalt görs det genom att styra ventilationen. Vi kan komma ut och reda ut varifrån radonet kommer och utifrån det föreslå lämpliga åtgärder.
I de fall där det initialt finns högre halter än 200 Bq/m3 ska åtgärder som syftar till att minska halten prövas först. Om det inte leder till att halterna kunnat sänkas till under 200 Bq/m3 så ska arbetsgivaren göra en anmälan. Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019 och anmälan ska vara gjord senast den 29 april 2019. Anmälan kommer att kunna göras till Strålsäkerhets-myndigheten (ssm.se) via en e-lösning.

Även om radonhalterna ligger under referensvärdet under arbetstid så är man skyldig att anmäla till SSM om årsmedelvärdesmätningen ligger över referensvärdet efter eventuell åtgärd. Har man utfört radonåtgärder är det därför lämpligt att göra en kontrollmätning för att se effekten av utförda åtgärder.

Servicenivå 1

Fullservice för mätning på arbetsplatser

Är du orolig att missa något moment i mätning av radon, eller är osäker på vart mätutrustningen ska placeras? Här köper du en totalentreprenad där vi hanterar radonmätningens alla moment inklusive

 • beräkning av antal mätpunkter,
 • utplacering och insamling av mätdosor,
 • protokollskrivning,
 • distribution av mätdosor till och från labbet,
 • en sammanställning av mätresultatet samt
 • all nödvändig kommunikation med miljökontoret.

Passar perfekt för dig som behöver göra en radonmätning på jobbet, men saknar tid att göra det själv. Vi gör fullservice-mätningar i Stockholm, Uppsala, Västerås, Eskilstuna och Göteborg med omnejd.

Tider och priser

Radonmätningen tar ca två månader att genomföra. Priset för fullservicemätning på arbetsplats är från 5.000 kr exklusive moms.

Vill du se ditt totalpris för fullservice?

Begär offert

eller kontakta oss om du har frågor om fullservice.

Servicenivå 2

Gör-det-själv

Här tar du hand om administrationen själv. Du beställer mätutrustning och vi skickar det till dig. I gör-det-själv-paket ingår ett antal mätdosor, instruktioner, frankerad returfraksedel, analys och mätrapport.
Du får dels ett mätresultat för varje enskild mätdosa och dels ett snittresultat av arbetsplatsen.

Tider och priser

Radonmätningen tar två månader att genomföra. Priset är 549 kr inklusive moms per mätpaket (2 dosor) och små arbetsplatser måste alltid mätas på minst två mätpunkter. Det finns riktlinjer för hur många mätpunkter man måste ha för att myndighetskraven ska uppfyllas för radonmätning på arbetsplatser. Be oss om en offert vid köp över 100 mätpaket.

Antal mätdosor Pris per mätdosa(inkl. moms) Din rabatt per paket
2–9 st 549kr
10–24 st 516 kr 33 kr
25–99 st 433 kr 116 kr

Gör så här

På en arbetsplats ska mätning ske på ett visst antal mätpunkter beroende på hur stor lokalen är, antal plan och planlösning m.m.

 • Kontakta oss och förklara hur lokalen ser ut och/eller skicka en ritning/skiss.
 • Vi räknar ut hur många mätpunkter du behöver och ungefär vart dosorna ska placeras.
 • Vi skickar mätpaket och instruktioner till dig och du sköter resten. .

Klarar du att göra det mesta själv?

Ja, visa mätpaket

eller kontakta oss om du har frågor om gör-det-själv.