Innehåll

Du tillbringar en hel del tid på jobbet. Trots det är frågan om luften du andas där, inte lika vanlig som hemma. Därför är det bra att ta upp frågan om radon på din arbetsplats. Faktum är att du har ett regelverk att förhålla dig till.

Luften på jobbet

Visste du att man måste mäta radon på jobbet?

Precis som hemma är radon på jobbet en hälsofarlig gas. Den kan på lång sikt orsaka lungcancer. Därför finns svenska regelverk som säger att alla arbetsplatser måste mätas och att förhöjda radonhalter måste åtgärdas.

Nya Strålskyddslagen som trädde i kraft från 1 juni 2018 säger att ”arbetsgivaren måste känna till radonhalten på arbetsplatsen och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att åtgärda radonhalter över det hygieniska gränsvärdet på 200 Bq/m3”.

Eftersom radon varken syns eller luktar är en radonmätning det enda sättet att få svar på frågan om det är förhöjda värden eller inte.

Statistik från ledande mätlaboratorier visar att radonhalter på arbetsplatser följer ett annat mönster än exempelvis i flerbostadshus. Det kan bero på att byggnader har olika ventilationszoner och/eller tidsstyrd ventilation. Det har även uppmäts förhöjda halter av radon i rum där personal vistas högre upp i fastigheten. Radonet beter sig därför lite annorlunda på jobbet.

Gränsvärde och tillsynsmyndighet

Strålskyddslagen är tydlig med gränsvärdet som är över 200 Bq/m3. Skillnaden mellan boende och kontor är att i villor/flerfamiljshus räknas ett årsmedelvärde ut, men på arbetsplats tittar man på resultatet av enskilda mätpunkter. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är den myndighet som beslutar om gränsvärde och Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet när det gäller radon på jobbet.

Läs mer om Strålsäkerhetsmyndighetens regler.

Radonmätning på arbetsplatser

Det uppstår ofta frågor kring hur man går tillväga vid radonmätning på arbetsplatser efter införandet av den nya lagen. Det ska vi försöka reda ut.

Tidpunkt för mätning

Om radonmätning inte genomförts tidigare ska du genomföra en mätning. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning ska mätningen utföras med spårfilmsdosor (från ett ackrediterat mätlaboratorium) i minst 60 dygn under mätssäsongen som är mellan 1 oktober–30 april. Mätdosor hittar ni i vår butik luftshoppen.

Intern information

Det är också viktigt att du informerar medarbetarna om radonmätningen. Radondosor och detektorer ska placeras på ett säkert sätt så att de inte kan flyttas eller på annat sätt påverkas under mätningen.

Vid en radonmätning ska följande lokaler mätas

 • Lokaler/rum som används regelbundet mer än fyra timmar per dag.
 • Alla med risk för inläckage av radon exempelvis lokaler under jord/källarlokaler eller andra lokaler som kan användas av en person längre än 50 timmar per år.
 • Samtliga lokaler/rum i källar- och bottenplan.
 • För större öppna ytor ska det vara minst en radondosa eller detektor per 150 m2.
 • På högre våningsplan ska det vara minst två radondosor eller minst en detektor per 250 m2.

Vad händer om radonhalterna på arbetsplatsen ligger över gränsvärdet?

Visar radonmätningen på förhöjda radonhalter krävs åtgärder. I de allra flesta fallen är det lämpligt att genomföra en kompletterande mätning med digitala instrument, som fångar upp variationen i radonhalt under dygnets alla timmar.

Har lokalerna behovsstyrd ventilation, som exempelvis stängs av på natten, går det att utreda hur de uppmätta radonhalterna ser ut under dygnets timmar och titta noggrannare på hur radonhalterna ser ut när medarbetare finns i lokalerna. Vanligtvis är radonnivåerna lägre dagtid och då behövs inga ytterligare åtgärder.

Behöver du hjälp med en kompletterande mätning med digitala precisionsinstrument kan vi ordna det så du får ett resultat att redovisa till myndigheterna.

Även om radonhalterna ligger under referensvärdet på arbetstid är du skyldig att anmäla till SSM om årsmedelvärdesmätningen ligger över referensvärdet efter eventuell åtgärd. Anmälan görs via Strålsäkerhetsmyndighetens e-tjänst. Har du utfört radonåtgärder ska det utföras en kontrollmätning för att se effekten av åtgärderna.

Visar långtidsmätningen med spårfilmsdosor och den uppföljande digitalmätningen att radonhalterna är förhöjda under den tid verksamheten är igång, är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för att sänka radonhalterna.

Vi gör ett platsbesök i lokalen för att göra en utredning som sedan ligger till grund för ett åtgärdsförslag. Vanligtvis arbetar vi med tätåtgärder, ventilationsåtgärder eller installation av så kallade radonsugar som hindrar radonet att ta sig upp i byggnaden från marken.

Våra servicenivåer för arbetsplatser

Servicenivåerna A och B innebär att du på olika sätt lämnar över jobbet till oss. Skillnaden mellan nivåerna är i vilken omfattning er organisation är delaktig.

Fullservice (A)

Högsta servicenivån där vi räknar ut rätt antal radondosor, placerar ut radondosorna hos er och hämtar in dem när det är dags. Den helt klart bekvämaste lösningen för er organisation.

Fullservice (B)

Servicenivå där vi räknar ut rätt antal radondosor, prickar in var dosorna ska placeras på en lokalritning vi får av dig, resten med utplacering och inhämtning gör din organisation själv.

Gör det själv

Det här är för dig som helt och hållet själv vill ansvara för radonmätning på jobbet. Du beställer mätutrustning och vi skickar den till dig. Du får mätdosor, instruktioner, frankerad returfraktsedel, analys och mätrapport.

Begär offert eller kontakta oss.

Fullservice (A)

För radonmätning på arbetsplatser

Är du orolig att missa något moment i mätning av radon, eller är osäker på vart mätutrustningen ska placeras? Här köper du en totalentreprenad där vi hanterar radonmätningens alla moment inklusive

 • beräkning av antal mätpunkter
 • utplacering och insamling av mätdosor
 • protokollskrivning
 • distribution av mätdosor till och från labbet
 • en sammanställning av mätresultatet
 • all nödvändig kommunikation med miljökontoret

Passar perfekt för dig som behöver göra en radonmätning på jobbet men saknar tid att göra det själv. Vi gör fullservicemätningar i Stockholm, Uppsala, Västerås, Eskilstuna och Göteborg med omnejd.


Servicenivå (B)

För radonmätning på arbetsplatser

Fullservice (B) skiljer sig från fullservice (A) på det sättet att ni själva tar ansvar för vissa moment i mätprocessen. Vi ritar in var radondosorna ska placeras på din planritning. Utplacering, insamling och retur av dosorna till mätlabbet gör ni själva.

Vi gör

 • beräkning av antal mätpunkter
 • markering på ritning där mätdosor ska placeras
 • påminnelse vid mätperiodens slut
 • protokollskrivning
 • en sammanställning av mätresultatet

Du gör

 • skickar oss planritning
 • placerar ut radondosor enligt ritning
 • samlar in radondosor
 • skickar in dosorna till mätlabbet i frankerade returfraktsedlar som medföljer


Gör-det-själv

För radonmätning på arbetsplatser

Här tar du hand om administrationen själv. Du beställer mätutrustning och vi skickar det till dig. Gör-det-själv-paketet har ett antal mätdosor, instruktioner, frankerad returfraktsedel, analys och mätrapport.
Du får ett mätresultat för varje enskild mätdosa för arbetsplatsen.

Gör så här

På en arbetsplats ska mätning ske på ett visst antal mätpunkter beroende på hur stor lokalen är, antal plan och planlösning med mera.

 • Kontakta oss och förklara hur lokalen ser ut och/eller skicka en ritning eller skiss.
 • Vi räknar ut hur många mätpunkter du behöver och var mätdosorna ska placeras.
 • Vi skickar mätpaket och instruktioner till dig och du sköter resten.

Radonkalkylator för arbetsplatser

Använd radonkalkylatorn för arbetsplatser nedan för att se hur många mätpaket du behöver och lägg beställningen direkt.

Beräkna hur många radondosor du behöver

Steg 1 av 2

​ ​
​ ​
​ ​ ​

Vill du att vi räknar på servicenivå A eller B åt dig?

eller kontakta oss om du har frågor om fullservice.

Kundreferenser

Jätte besviken på ett sent mail svar till min man där det framgår att företaget är inte alls intresserad av…
Anna R
2 veckor
Radea är mycket kunniga och trevliga att ha att göra med. Rekommenderas!
Rickard S
2 månader
Genomgående en bra leverantör. Snabbt svar vid förfrågan och offert. Bra tillgänglighet. God planering och genomförande. Mycket kompetenta.
Jesper S
2 månader
Radeas personal har mycket bra kompetens om sina FTX-värmeväxlar- och radonsugs-lösningar. Projektering och planering kunde göras på ett mycket bra…
Anders H
4 månader
Mycket trevlig personal och ett proffsigt bemötande. Klar och tydlig tidsplan för min FTX installation och installatörerna gjorde ett bra…
Jonas S
4 månader
Köpte radondosor och upplevde hela processen som väldigt professionell och bra! Bemötandet var trevligt, lyhört och ofta med snabb återkoppling.
Faniel Z
4 månader