En energideklaration genomförs för att kartlägga energianvändning i fastigheter och föreslå åtgärder för att minska energianvändningen. Energideklarationerna ska genomföras av certifierade besiktningsmän.

Vi genomför energideklarationer i alla typer av fastigheter och lokaler i Uppsala,
Västerås, Stockholm och Göteborg.

Genomförandet utav deklarationen utförs på plats i byggnaden. Vi samlar in data om fastighetens energiförbrukning, och upprättar sedan en energideklaration.

Varför genomföra en energideklaration?

Syftet med en energideklaration för flerbostadshus är att ge information om byggnadens energiprestanda och energianvändning. Det är ett verktyg som används för att öka medvetenheten om energieffektivitet och för att främja energibesparingsåtgärder. Här är några av de huvudsakliga syftena:

 1. Informera och medvetandegöra: Energideklarationen tillhandahåller en sammanfattning av byggnadens energiprestanda och informerar ägare, hyresgäster och andra intressenter om hur effektivt byggnaden använder energi. Det skapar medvetenhet om byggnadens miljöpåverkan och hjälper till att identifiera områden där förbättringar kan göras.
 2. Stimulera energieffektivitet: Genom att tydligt redovisa energiprestanda kan energideklarationen fungera som ett incitament för fastighetsägare och förvaltare att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Det kan inkludera investeringar i bättre isolering, energieffektiva apparater, eller uppgraderingar av uppvärmnings- och kylsystem.
 3. Möjliggöra jämförelser: Energideklarationen ger möjlighet att jämföra olika byggnaders energiprestanda och därigenom underlätta för potentiella köpare eller hyresgäster att göra informerade val baserade på byggnadens energieffektivitet.
 4. Uppfylla lagkrav: I Sverige upprättar man energideklarationer vid nybyggen, när fastigheten säljs/upplåts eller ifall det är en fastighet med många besökare. Energideklarationen är giltig i 10 år, och måste därefter uppdateras/göras om.
 5. Planera för framtida åtgärder: Genom att tillhandahålla information om byggnadens energiprestanda kan energideklarationen också vara en viktig komponent i planeringen för framtida energiåtgärder. Den kan hjälpa till att identifiera prioriterade områden där förbättringar behövs och därmed styra resurser mot de mest effektiva åtgärderna.

Sammanfattningsvis syftar energideklarationen för flerbostadshus till att skapa transparens kring energianvändningen och stimulera till energieffektiva åtgärder, vilket i sin tur bidrar till minskade energikostnader och minskad miljöpåverkan.

När ska energideklaration utföras?

Energideklarationer ska göras med jämna mellanrum. Här ser du en tabell över byggnadstyper, ventilationssystem och intervall.

ByggnaderIntervall
Flerbostadshus & kontor/lokaler10 år
Vid köp/sälj av fastighet10 år
Källa: Boverket.

Vem får utföra en energideklaration?

En energideklaration ska utföras av en certifierad funktionskontrollant. Det finns två behörighetsnivåer delas upp i N (normal) och K (kvalificerad). Behörigheten är personlig för kontrollanten och inte kopplad till företaget. Våra besiktningsmän har behörighet K, vilket innebär att vi kan utföra energideklarationer i mer komplexa byggnader.

Hur går en energideklaration till?

En energideklaration innebär vanligtvis följande steg:

 1. Offert: Vi samlar in data som behövs för att kunna prissätta arbetet.
 2. Genomförande: Vi gör ett platsbesök där vi bland annat går igenom värmecentral, elcentral, en enstaka lägenhet, ventilation, klimatskal med mera.
 3. Upprättande av deklaration: Efter besöket upprättar vi energideklarationen och registrerar den i Boverkets databas. Vi får även ett intyg som hängs upp i trapphuset.
 4. Åtgärdsrekommendationer: Baserat på inspektionen och testresultaten ger den certifierade energiexperten rekommendationer för åtgärder som behöver vidtas för att förbättra eller korrigera elanvändningens prestanda.
 5. Uppföljning: Vid behov kan det finnas krav på uppföljande åtgärder och en uppföljande ventilationskontroll för att säkerställa att de föreslagna åtgärderna har genomförts och att ventilationssystemet fungerar som det ska. Detta kommer vi självklart att meddela er om.

Spara tid och pengar på andra tjänster?

Tilläggstjänster

Vi på Radea genomför även OVK samt radonmätningar. Är det något ni vill göra i samband med energideklarationen så är det bara att säga till, så prissätter vi även detta. Det kan vara väldigt kostnadseffektivt att göra dessa saker samtidigt.

Radea kan luft, energi och radon

Offertförfrågan för energideklaration

Ring oss direkt om du har frågor om energideklaration eller använd formuläret för att bli kontaktad med ett kostnadsförslag.

Vi kommer att behöva följande uppgifter efter att ha kommit i kontakt med er:

 • Kundnummer hos elnätsägare
 • Kundnummer hos fjärrvärmeleverantör
 • Fakturakopia från VA-leverantör
 • Information kring radonmätning
 • Tidigare OVK-protokoll
 • Ritningar på fastigheten

  Kontaktuppgifter


  Om fastigheterna


  Något du vill tillägga?


  Kundreferenser

  Radea är mycket kunniga och trevliga att ha att göra med. Rekommenderas!
  Rickard S
  4 veckor
  Genomgående en bra leverantör. Snabbt svar vid förfrågan och offert. Bra tillgänglighet. God planering och genomförande. Mycket kompetenta.
  Jesper S
  4 veckor
  Radeas personal har mycket bra kompetens om sina FTX-värmeväxlar- och radonsugs-lösningar. Projektering och planering kunde göras på ett mycket bra…
  Anders H
  3 månader
  Mycket trevlig personal och ett proffsigt bemötande. Klar och tydlig tidsplan för min FTX installation och installatörerna gjorde ett bra…
  Jonas S
  3 månader
  Köpte radondosor och upplevde hela processen som väldigt professionell och bra! Bemötandet var trevligt, lyhört och ofta med snabb återkoppling.
  Faniel Z
  3 månader
  Radea hjälpte oss från start till slut och guidade oss genom processen att installera en radonsug. Dem var duktiga och…
  Erik T
  5 månader