OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) måste du som är fastighetsägare göra regelbundet. Vår uppgift är att hjälpa dig uppfylla kraven samtidigt som processen blir smidig för alla inblandade. Men inte bara det. Vi ger dig också förslag på hur du får både bättre inomhusklimat och bättre ekonomi.

Vi ser till att din OVK genomförs noggrant med fokus på de punkter och den flexibilitet som OVK-besiktningar faktiskt omfattar. Syftet är att varje lägenhet och lokal ska ha tillfredställande ventilation.

Varför obligatorisk ventilationskontroll?

Beslutet om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) togs av riksdagen år 1991. Situationen med dålig inomhusmiljö i byggnader, skolor och allmänna lokaler där barn och vuxna vistades länge var allvarlig. Luft och luftomsättning kunde vara av så dålig kvalitet att den påverkade människors hälsa.

OVK-besiktning är en del av arbetet med att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som hanteras av Boverket.

När ska OVK-besiktning göras?

Obligatorisk ventilationskontroll ska göras med jämna mellanrum. Här ser du en tabell över byggnadstyper, ventilationssystem och intervall.

Byggnader och typ av ventilationssystemIntervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-FTX-ventilation.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-F-, FX-ventilation.6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-FTX-ventilation.Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.
Källa: Boverket, OVK.

Vem får utföra OVK?

OVK-besiktning ska utföras av en certifierad funktionskontrollant. Det finns två behörighetsnivåer som delas in i normal (N) och kvalificerad (K). Behörigheten är personlig för kontrollanten och inte kopplad till företaget.

När du gör en OVK-besiktning tillsammans med Radea kan du vara säker på att kontrollanter och montörer är behöriga för ditt ventilationssystem. Vi är experter på luft sedan länge. Men oavsett vilket företag du anlitar bör du försäkra dig om att behörigheten finns där.

 • Behörig N — får utföra OVK i alla byggnader med S-F- och FX-ventilation samt i en- och tvåbostadshus med FT- och FTX-ventilation.

 • Behörighet K — får utföra OVK i alla typer av ventilationssystem.

Hur går en OVK till?

OVK-besiktningen tar 1–3 dagar

Kontrollanten gör först upp med dig om en tid för besöket. Här är det bra om du är på plats så vi kan komma överens om hur vi hanterar aviseringar och nycklar. Vi behöver förstås komma in i alla utrymmen där människor vistas. Själva mätningen och genomgången i din fastighet tar normalt en dag.

Efter mätningen upprättar vi ett protokoll, där vi är skyldiga att meddela om det finns brister som måste åtgärdas. Protokollet visar om OVK:n är godkänd eller inte. Om din fastighets OVK inte skulle vara godkänd så behöver du inte vara orolig. Åtgärderna kan vara enkla.

Vi sköter också kontakterna med kommunens byggnadsnämnd som är tillsynsmyndighet för OVK. Till sist får du ett intyg som ska placeras synligt vid fastighetens entré. Förslagsvis på den informationstavla som brukar sitta där.

Vad händer efter OVK-besiktningen?

Om inga brister påträffats

Perfekt. Är ventilationen i lägenheterna tillräcklig så behöver ni inte göra någonting. Vi skickar den dokumentation som krävs till er och myndigheterna.

Om vi påträffat brister

Inga problem. När vi går igenom lägenheterna och hittar några brister på OVK-besiktningen så tittar vi samtidigt på lösningsförslag. Dessa presenteras till er, oftast med ett fast pris. Alltför ofta påträffar vi felaktiga OVK-protokoll, där brister som inte omfattas av besiktningen är med. Vi ser till att våra protokoll är korrekta och anpassade efter fastigheten och lägenheterna (jo, kraven på ventilation har faktiskt en flexibilitet som säger att alla lägenheter och lokaler ska ha en tillfredställande ventilation samtidigt som energikrav kan vägas in).

Tycker ni förslaget ser bra ut och är nöjda med vår hantering hittills är det bara att boka in en tid, så genomför våra projektledare och montörer de åtgärder som krävs. Därefter får ni ett godkänt OVK-protokoll.

Spara tid och pengar på andra tjänster?

Tilläggstjänster

När vi springer runt i lägenheterna och lokalerna kan det vara tids- och kostnadseffektivt att samtidigt göra ytterligare åtgärder. Behöver ni mäta radonhalterna, byta luftdon- eller filter, injustera ventilationen eller rensa kanaler så kan vi hjälpa till. På så sätt spar vi tid åt er, åt oss och åt lägenhetsinnehavaren. I formuläret nedan kan ni välja om ni önskar mer information om någon av tilläggstjänsterna.

Radea kan luft

Offertförfrågan på OVK-besiktning

Ring oss direkt om du har frågor om OVK-besiktning eller använd formuläret för att bli kontaktad med ett kostnadsförslag.

  Kontaktuppgifter

  Om fastigheten
  Antal Portar
  Antal våningsplan

  För att kunna lämna prisuppgifter behöver vi veta hur många lägenheter och lokaler som omfattas av OVK-besiktningen.

  Antal lokaler
  Antal 1:or
  Antal 2:or
  Antal 3:or
  Antal 4:or
  Antal 5:or eller större
  Vilket ventilationssystem finns i huset?
  Vilket nyckelsystem finns i huset?

  Historik

  Har OVK genomförts i fastigheten tidigare?
  Finns PDF på tidigare protokoll? Bifoga här.

  Tilläggstjänster

  Jag önskar även information och prisuppgift om följande tjänster som kan utföras samtidigt.

  Kundreferenser

  Installation av en Daikin luft/luftvärmepump. Snyggt resultat både inne och ute. Bra bemötande och kommunikation med Björn, Hugo och Johan.
  Jenny B
  2 veckor
  Radonmätning samt förslag på åtgärd. Proffesionellt bemötande av kunnig konsult (Hugo). Även uppföljning efter installation av radonsug. Rekommenderas!
  Irene J
  2 veckor
  Hjälpsamma och flexibla. Kompetent intryck. Snabb installation.
  Jon E
  2 veckor
  Bra utfört arbete, bra service och trevliga hantverkare
  Daniel H
  3 veckor
  Proffsig offert, snabbt och trevligt montage av FTX. Klart värt pengarna!
  Per L
  3 veckor
  Proffsiga och trevliga väldigt smidigt utfört Mvh Tommy Ekman
  Tommy E
  1 månad