Innehåll

Här kan du som är fastighetsägare välja mellan tre olika servicenivåer för radonmätning i flerbostadshus. Du kan också välja att göra jobbet själv med rätt antal mätdosor från oss.

Varför mäta radon?

Radon är en osynlig, luktfri gas som på sikt kan leda till lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten har satt ett gränsvärde på 200 Bq/m³ luft (bequerel/kubikmeter). För hus med hyresgäster ställs krav från miljökontoren på att radonhalter ska kunna redovisas.

Under vilken period ska radonet mätas?

För att få ett tillförlitligt mätprotokoll sker radonmätningen under den så kallade eldningssäsongen (oktober–april). Mätningen ska pågå i minst två månaders tid. De boende i huset bor som normalt under mätningen.

Hur många lägenheter ska mätas?

Vi har möjlighet att erbjuda tre olika servicenivåer för radonmätning i flerbostadshus. I våra fullservicelösningar tar vi hand om all administration och praktisk hantering av mätningen. Ska du genomföra radonmätning själv är det enklast att använda vår kalkylator där du anger fakta om fastigheterna och får ut rätt antal mätdosor och ett pris.

Våra servicenivåer för flerbostadshus

Servicenivåerna A, B och C innebär att du på olika sätt lämnar över jobbet till oss. Skillnaden mellan nivåerna är i vilken omfattning de boende är delaktiga.

Fullservice (A)

Högsta servicenivå med upp till fyra personliga besök per hushåll. Två (2) tillträdesförsök för utplacering och två (2) insamlingsförsök hos samtliga boende. Vi aviserar hushållen, gör två försök att placera ut inne i bostaden, vi hänger mätdosorna på dörren om vi inte får tillträde efter andra försöket. Detsamma gäller vid inhämtning, vi aviserar boende och gör sedan två försök att hämta in. Får vi inte kontakt tilldelas boende en instruktion om att returnera själv.

Fullservice (B)

Hög servicenivå med ett personligt besök per hushåll. Ett (1) tillträdesförsök för utplacering, instruktioner tar vid om vi inte får tillträde efter första försöket, samt instruktioner till alla hushåll om hur mätdosorna returneras till labbet. Vi påminner om retur via mejl eller brev när mätperioden är till ända.

Servicenivå (C)

Lika enkelt som A och B för dig som är beställare. Skillnaden är att vi inte besöker fastigheterna utan kommunicerar med de boende enbart via post och mejl. Vi skickar ut mätdosor och instruktioner till alla hushåll i bostadsområdet enligt er adresslista. Resten gör de boende själva.

Gör det själv

Det här är för dig som själv vill ansvara för utplacering och insamling till dina boende. Vi skickar ut rätt antal mätdosor och instruktion till en (1) mottagaradress. Resten av det praktiska arbetet gör ni själva.

Fullservice (A)

För bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Är du orolig att missa något moment i mätning av radon i flerbostadshus? Här köper du en totalentreprenad där vi hanterar radonmätningens alla moment inklusive

 • avisering till boende före utplacering och inhämtning
 • personliga besök för utplacering av mätdosor (två försök därefter distribution på dörr med instruktion)
 • personliga besök för insamling av mätdosor (två försök därefter instruktion om retur)
 • protokollskrivning
 • distribution av mätdosor (portofritt) till och från labbet
 • en sammanställning av mätresultatet
 • nödvändig kommunikation med miljökontor

Passar perfekt för dig som behöver göra en radonmätning i flerbostadshus, men saknar tid att göra jobbet själv. Vi gör fullservicemätningar i Stockholm, Uppsala, Västerås och Göteborg med omnejd.

Radonmätningen tar två månader att genomföra. Minst en femtedel av fastighetens hushåll måste mätas för att myndighetskraven ska uppfyllas för radonmätning av flerbostadshus.


Fullservice (B)

För bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Fullservice (B) har samma upplägg och innehåll som fullservice (A) med skillnaden att vi enbart gör ett försök istället för två vid utplacering och att hushållen själva får ansvara för retur av mätdosor enligt instruktion och påminnelse via mejl eller brev från oss. Följande ingår.

 • avisering till boende vid utplacering och postal retur av mätdosor
 • personligt besök för utplacering av mätdosor (ett försök därefter distribution på dörr med instruktion)
 • instruktion till hushållet om retur av mätdosor
 • protokollskrivning
 • distribution av mätdosor (portofritt) till och från labbet
 • en sammanställning av mätresultatet
 • nödvändig kommunikation med miljökontor


Servicenivå (C)

För bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Servicenivå (C) skiljer sig från fullservice (A) och (B) med avseende på de boendes delaktighet. Här tar hushållen själva ett större ansvar. Kommunikationen sker enbart via post och mejl. Ska du till exempel mäta 30 lägenheter så skickar vi ut 30 st tvåpack med mätdosor och instruktioner till 30 olika adresser.

 • mätdosor med instruktion skickas till boendes adress
 • boende placerar själv ut mätdosor
 • efter mätning matar boende själv in uppgifter via inloggning
 • boende returnerar själv mätdosor till labbet
 • portofria svarskuvert ingår

För dig som beställare är skillnaden i arbetsinsats mellan servicenivåerna inte så stor. Du behöver egentligen bara lägga beställningen. Servicenivå (C) innebär att de boende tar ett större ansvar i processen och att du minskar dina kostnader i slutänden.

Vill du att vi räknar på A, B eller C åt dig?

eller kontakta oss om du har frågor om fullservice.

SERVICENIVÅ EKONOMI

Gör-det-själv

För bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Här tar du hand om administrationen själv. Du beställer mätpaket och vi postar dem till dig. I varje gör-det-själv-paket ingår 2 st mätdosor, instruktioner, frankerat svarskuvert, analys och mätrapport.

Varje hushåll, lokal och källare som ska mätas ska ha sitt eget mätpaket. Du får mätresultat för varje enskild mätdosa.

Radonmätningen tar två månader att genomföra. Minst en femtedel av fastighetens hushåll måste mätas för att myndighetskraven ska uppfyllas.

Gör så här

I ett flerbostadshus ska mätningen ske i ett urval av lägenheter för att få rätt bild av radonsituationen. Följande gäller vanligtvis vid mätning av flerbostadshus. (I vissa fall har miljökontoret önskemål om andra förutsättningar.)

 • Minst 20 procent av fastighetens hushåll ska mätas. Om huset har 50 lägenheter ska du alltså ha minst tio mätpaket.
 • Beställ ett mätpaket per hushåll som ska mätas.
 • Minst ett mätpaket per våningsplan och uppgång.
 • Samtliga lägenheter med markkontakt ska mätas.
 • Om källare finns bör mätdosor hängas upp där, oavsett om den är inredd eller inte, eftersom den har markkontakt.

Radonkalkylator för flerbostadshus

Använd radonkalkylatorn för flerbostadshus nedan för att se hur många mätpaket du behöver och lägg beställningen direkt.

Kalkylator för radonmätning i flerbostadshus

Kundreferenser

Radea är mycket kunniga och trevliga att ha att göra med. Rekommenderas!
Rickard S
4 veckor
Genomgående en bra leverantör. Snabbt svar vid förfrågan och offert. Bra tillgänglighet. God planering och genomförande. Mycket kompetenta.
Jesper S
4 veckor
Radeas personal har mycket bra kompetens om sina FTX-värmeväxlar- och radonsugs-lösningar. Projektering och planering kunde göras på ett mycket bra…
Anders H
3 månader
Mycket trevlig personal och ett proffsigt bemötande. Klar och tydlig tidsplan för min FTX installation och installatörerna gjorde ett bra…
Jonas S
3 månader
Köpte radondosor och upplevde hela processen som väldigt professionell och bra! Bemötandet var trevligt, lyhört och ofta med snabb återkoppling.
Faniel Z
3 månader
Radea hjälpte oss från start till slut och guidade oss genom processen att installera en radonsug. Dem var duktiga och…
Erik T
5 månader