Som fastighetsägare eller boende kan det vara svårt att veta vad som gäller när det kommer till olika ventilationssystem och ventilationsregler. Blandar du dessutom in besvärande faktorer som matos från grannar, fukt i badrum och radon så blir det än mer komplicerat.

Den här sidan ger en snabb överblick över de olika ventilationsformerna och de viktigaste aspekterna som rör ventilation i flerbostadshus.

Kraven på ventilation i flerbostadshus

Till att börja med kan vi klargöra att det inte finns några krav på att man som fastighetsägare eller styrelsemedlem behöver ändra på befintliga ventilationssystem, om inte särskilda anledningar som exempelvis förhöjda radonhalter finns.

För nyproducerade hus finns tydligt reglerade krav på ventilationen, där bl.a. luftväxlingen ska vara minst 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golvarea när rummen används.

Socialstyrelsen ger vidare ut så kallade allmänna råd

 • Luftomsättningen bör inte understiga 0,5 rumsvolymer per timma (vilket innebär att hela luftmassan ska bytas ut varannan timme).
 • Uteluftsflödet bör inte vara lägre än 0,35 liter uteluft per sekund och kvadratmeter, eller 4 liter per sekund och person.
 • I bostäder bör inte skillnaden i absolut luftfuktighet inne och ute under vinterförhållanden regelmässigt överstiga 3 gram per kvadratmeter.

Fördelar med bra ventilation i fastigheten

Luften vi andas är faktiskt viktigare än vi tror. Förutom en bättre allmänhälsa finns det flera skäl till att se över sin ventilation.

 • Minskad risk för fuktproblem och mögeltillväxt då den fuktiga luften ventileras ut.
 • Minskade radonhalter.
 • Minskad risk för störande lukter som matos eller cigarettrök.
 • Ökad effekt i spiskåpor.
 • Föreningens ekonomi och uppvärmingskostnad beror till stor del på ventilationen.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Denna kontroll finns till för att säkerställa att ventilationen i flerbostadshus håller en viss standard. Vid varje OVK-besiktning ska det kontrolleras att

 • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,
 • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga och att
 • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Kontrollen ska genomföras enligt följande intervall

Byggnader och typ av ventilationssystemIntervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation>6 år

De olika ventilationssystemen

Här går vi igenom fördelar och nackdelar med de vanliga principerna för ventilationssystem. Det kan förekomma speciallösningar, särskilt inom området värmeväxling, så om du är på väg att köpa ett system till huset, bör du kolla att det verkligen är ett FTX-system du får.

Självdrag, S

Självdrag (S)

Ett vanligt förekommande ventilationssystem är att inte ha något alls. Huset klarar av det själv. Så funkade det förr innan husen blev täta som idag. Luften kommer in från springor lite överallt och åker ut med luftvärmen.

Fördelar med självdrag

 • Går som på räls, helt okänsligt för exempelvis elavbrott.
 • Lätt att montera nya ventiler i fönster eller väggar.
 • Funkar bra under vintern när du eldar.

Nackdelar med självdrag

 • Oekonomiskt, överskottsvärmen försvinner.
 • Kan bli dålig, stillastående luft i vissa rum.
 • Risk för mögel.
 • Funkar sämre under sommaren.
Mekanisk frånluft, F

Mekanisk frånluft (F)

Ett vanligt förekommande ventilationssystem för villor. Här får luften hjälp att komma ut med en fläkt vilket ger omsättning på luften oavsett årstid. In kommer luften via ventiler och springor.

Fördelar med mekanisk frånluft

 • Lätt att installera, ofta kan husets befintliga frånluftskanaler användas.
 • Möjlighet att delvis styra ventilationen.
 • Fungerar både under sommar och vinter.

Nackdelar med mekanisk frånluft

 • Varmluften sugs ut ur huset, ger högre uppvärmningskostnader.
 • Används befintliga kanaler kan ljudproblem uppstå.
 • Svårt att styra varifrån luften kommer in i huset.
 • Kan suga upp markradon och öka radonhalterna inomhus.
Mekanisk till- och frånluft, FT

Mekanisk till- och frånluft (FT)

Det här är ett sällan förekommande ventilationssystem men för ordningens skull tar vi upp det ändå. En fläkt skjutsar in luft och en annan suger ut den.

Fördelar med FT

 • Hög luftomsättning.
 • Låg ljudnivå.
 • Bra ventilation i hela huset, inställningsbart.
 • Suger effektivt ut fukt ur våtutrymmen.
 • Ventilerar bra om det finns radon.
 • Filter som tar bort pollen och damm.

Nackdelar med FT

 • Dyrt att installera.
 • Kräver uppvärmning av tilluften, ofta via värmebatterier.
 • Orsakar ofta att det upplevs som kallt i huset.
 • Kanaler måste dras till varje rum, vilket kräver utrymmen för att gömma rör, som vindar eller garderober.
Mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare, FTX

Mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare (FTX)

Det ventilationssystem som vid många luftsituationer är den klokaste investeringen. Den enda systemprincipen med full kontroll och påkopplad värmeåtervinning.

Fördelar med FTX

 • Hög luftomsättning utan att öka uppvärmningskostnaderna nämnvärt.
 • Systemet hörs sällan alls.
 • Bra ventilation i hela huset, inställningsbart.
 • Suger effektivt ut fukt ur våtutrymmen.
 • Ventilerar bra om det finns radon.
 • Filter som tar bort pollen och damm.

Nackdelar med FTX

 • Högre installationskostnad.
 • Kanaler måste dras till varje rum, vilket kräver utrymmen för att gömma rör, som vindar eller garderober.

Vill du ha en ventilationskontroll?

Om luften känns instängd, och du börjar ana dofter du gärna kunde vara utan, kan vi hjälpa dig med en luftcheck för 0 kr.

eller läs mer om FTX-ventilation här.

Kundreferenser

Proffs! Grymt trevligt bemötande. Gjorde det lilla extra för att få till snygga lösningar. Alltid lätta att få kontakt med.…
Christian L
9 minuter
Jätte besviken på ett sent mail svar till min man där det framgår att företaget är inte alls intresserad av…
Anna R
2 veckor
Radea är mycket kunniga och trevliga att ha att göra med. Rekommenderas!
Rickard S
2 månader
Genomgående en bra leverantör. Snabbt svar vid förfrågan och offert. Bra tillgänglighet. God planering och genomförande. Mycket kompetenta.
Jesper S
2 månader
Radeas personal har mycket bra kompetens om sina FTX-värmeväxlar- och radonsugs-lösningar. Projektering och planering kunde göras på ett mycket bra…
Anders H
4 månader
Mycket trevlig personal och ett proffsigt bemötande. Klar och tydlig tidsplan för min FTX installation och installatörerna gjorde ett bra…
Jonas S
4 månader