Innehåll

Radonmätning av inomhusluft kan göras på tre sätt. Långtidsmätning, korttidsmätning (även snabbmätning) eller hembesök.

Långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta. En snabbmätning ger dig en bra indikation och med ett hembesök kan radonbilden klargöras ytterligare. Enklast mäter du som privatperson eller mindre bostadsrättsförening radonet själv. Vill du kunna nyttja radonbidrag för åtgärder om dina halter är förhöjda krävs en långtidsmätning av ett Swedac-ackrediterat laboratorium vilket vi har.

Bra tillfällen att mäta radon

Radonmätning, husköp

När du ska köpa hus

Kolla med mäklaren om det genomförts en radonmätning, annars mät.

Visa mätpaket för husköp

Radonmätning, om- och tillbyggnad

När du bygger om

Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus hemma eller på landet.

Visa mätpaket vid om- eller tillbyggnad

Radonmätning, misstanke

När du tror det finns

Om huset ligger i utsatt område eller är byggt av blåbetong bör du mäta radon.

Visa alla radonmätpaket

Radonmätning, ny ventilation

Vid ny ventilation

Om du förändrat ventilationen eller fått ett nytt uppvärmningssystem.

Visa alla mätpaket för luft

Varför göra radonmätning?

Det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige med förhöjda halter av radon i inomhusluften. Med förhöjda halter menas ett årsmedelvärde över 200 Bq/m³.

Var rädd om dig och familjen

Radon är, näst efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer. Orsaken är att radondöttrar fastnar på luftpartiklar och dras ner i lungorna.

Strålsäkerhetsmyndigheten beräknar att cirka 500 fall av lungcancer årligen kan kopplas till radon i inomhusluften. Av dessa fall är ungefär 50 st icke-rökare.

För att kolla gränsvärden

En radonmätning klargör om det finns ett problem, men också hur omfattande problemet är. När förhöjda radonhalter uppmäts bör en radonbesiktning ske för att noggrannare undersöka problemet. Ska radonhalterna sedan sänkas under gränsvärdet görs en radonsanering på plats i huset.

För hälsa och ekonomi

Alla bostäder bör mätas. Av hälsoskäl i första hand men också av ekonomiska skäl. I riskzonen ligger framför allt småhus och lägenheter med markkontakt eller hus som byggts med blåbetong. Även hus med borrad eller grävd brunn kan ha problem med radon.

Eftersom det finns många faktorer som påverkar radonbilden så är det viktigt att radonmätningar utförs i alla bostäder – för att varje hus är unikt. Mätningen ger svar på vilka fastigheter som har förhöjda halter, men även ett kvitto på att halterna är på godkända nivåer i de hus som ligger under gränsvärdet.

För dig som äger flerbostadshus

Är du ägare till ett flerbostadshus, till exempel som styrelseledamot en bostadsrättsförening, kan du till och med få föreläggande enligt Miljöbalken att mäta radon. Det förekommer att nybyggda fastigheter har förhöjda radonhalter trots att de ska ha byggts radonsäkert.

Varför mäta radon med Radea?

  • Analys av mätningen sker hos ett av Sveriges ackrediterade laboratorier.
  • Vi är medlemmar i Svensk radonförening.
  • Tillgänglig support på telefon, mejl eller chatt.
  • Mätinstruktioner, svarskuvert och analys ingår i alla priser.
  • Vi har stor erfarenhet av radon i både villor, flerbostadshus och på arbetsplatser.
  • Vi har mätpaket och mätinstrument som kan passa i alla situationer.
  • Kostnadsfri radonbesiktning om halterna är förhöjda. (Gäller endast i de län vi genomför besiktningar. Läs mer om radonbesiktning.)

Nu till de goda nyheterna

Det är lätt att mäta radon. Är du villaägare kan du göra det själv med våra mätpaket i luftshoppen. Är du ägare till ett flerbostadshus kan vi hjälpa dig med hela mätprocessen eller så kan du göra det själv. Se våra tjänster för fastighetsägare.

Mätpaketen innehåller spårfilmsdosor som placeras ut i fastigheten. Givetvis följer mätinstruktioner och returkuvert med. Analys av mätningen görs i ett ackrediterat mätlaboratorium. Så du kan vara säker på att värdena är tillförlitliga.

Vi på Radea har också olika typer av mätinstrument som kan användas för att bedöma radonhalter och radonkällor. Nedan beskriver vi de olika sätten att genomföra radonmätning på.


SÄKER RADONMÄTNING

Långtidsmätning av radon

Radonmätning ska göras under den delen av året då du måste värma upp huset (eldnings­säsongen) från oktober till och med april. Under de varmare perioderna på året så blir mätningen osäker, och mätresultatet kan skilja sig mycket från det verkliga årsmedelvärdet. Det är denna mätning som ger möjlighet att söka radonbidrag om halterna är förhöjda.

Spårfilmsdosor

Mätningen görs med spårfilmsdosor, även kallade mätdosor, radondosor eller mätpuckar, för långtidsmätning som du kan köpa i luftshoppen och placera ut själv hemma. Det är lätt att mäta radon och i alla våra mätpaket ingår kompletta instruktioner. Vi finns givetvis också tillgängliga på telefon om du undrar över något.

Minst 60 dygn

Mätperioden skall vara minst 60 dygn. Anledningen till en så lång mätperiod är att radonhalterna varierar från dygn till dygn. En längre mätperiod fångar in variationerna och ger dig ett säkrare medelvärde.

Du lever och bor precis som vanligt i huset under tiden som en långtidsmätning pågår. Syftet är nämligen att kontrollera luften du normalt andas in. Det innebär att du inte ska vädra onormalt mycket, laborera med temperaturer eller renovera i alltför stor omfattning.

Långtidsmätning säkrast

Långtidsmätningen är den säkraste, och uppfyller dessutom de krav som myndigheterna ställer. Om det inte brådskar att få fram mätresultatet så bör du alltid göra en långtidsmätning. Mätpaket för en långtidsmätning kostar från 549 kr inkl moms och kan enklast köpas i luftshoppen.

Radonmätning
Mätdosor, mätpuckar eller spårfilmsdosor som de också kallas.
Från Radea får du alltid kompletta mätpaket med portofritt svarskuvert och mätprotokoll.

Vill du komma igång?

Långtidsmätning är säker och enkel att göra själv, det är också den vanligaste typen av radonmätning.

Sitter du i styrelsen för en BRF? Kolla våra tjänster för fastighetsägare.

SNABB RADONMÄTNING

Korttidsmätning

Om du behöver en mätning snabbt, till exempel när du skall sälja eller köpa hus, finns en så kallad rådgivande korttidsmätning.

Minst tio dygn

Rekommenderad mätperiod för korttidsmätning är minst tio dygn, men gärna 15. Här används andra mätpuckar än för långtidsmätning. Skillnaden är en högre noggranhet för att kompensera den kortare mättiden, instruktionerna i mätpaketen, analysen och den mätrapport du får när spårfilmsdosorna lästs av. Det är oftast bra att stämma av mätresultatet med en konsult då det finns många faktorer som påverkar resultatet.

Korttidsmätning är en indikation

En korttidsmätning bör enbart ses som en indikation på vilka radonhalter som finns i luften. Den kan i många fall vara tillräcklig för att göra en bra bedömning av lämpliga åtgärder. I vår blogg kan du läsa mer om korttidsmätningar. Mätpaketen kostar från 300 kr inkl moms och kan enklast köpas i Luftshoppen.

Vill du ha en indikation snabbt?

En korttidsmätning ger dig en fingervisning om hur det står till med inomhusluften.

RADONMÄTNING MED HEMBESÖK

Gamma­mätning och momentan­mätning

Vill du veta om blåbetong finns i byggnadsmaterialet, vilken sorts blåbetong det är och få en bedömning av hur mycket radongas som avges från materialet?

Gammamätning

Då kan vi göra en gammamätning hemma hos dig. Efter att väggar och bjälklag mätts upp räknar vi ut värdena och skickar dig ett protokoll. Det är då enkelt att bedöma vilken luftväxling som krävs för att inte gränsvärdena ska överskridas av radonet som avges från blåbetongen. En gammamätning tar cirka 30 minuter i en normalstor villa. Själva mätinstrumentet ger utslag direkt.

Momentanmätning

Vi kan även göra en så kallad momentanmätning där vi mäter radonhalten på en eller flera särskilt utvalda platser i huset. Det kan exempelvis röra sig om rörgenomföringar och luckor i husets konstruktion. En sån mätning ger en snabb indikation på radonhalter, och kan även påvisa läckage, men är på grund av radonets naturliga variation aldrig lika säker som en långtidsmätning.

Radonhalter och luftströmmar

I vissa fall kan det vara intressant att utföra laborationer i ett hus, för att se hur radonhalterna påverkas med olika fläktinställningar eller förhållanden. Vi kan då ställa ut instrumentet och förklara hur mätprocessen ska gå till.

Gammamätning radongas
Gammamätning görs för att kontrollera byggnadsmaterialet.
sniffmätning markradon
En sniffmätning görs för att hitta läckage.

Radonmätning i Stockholm, Västerås och Göteborg

Radea erbjuder en rad olika tjänster för att skapa en radonfri inomhusmiljö. Vi är verksamma i stora delar av Sverige. Våra medarbetare har genomgått Strålsäkerhetsmyndighetens radonutbildning och är medlemmar i Svensk radonförening.

I Stockholm, Västerås och Göteborg kan vi även erbjuda radonmätning i form av platsbesök och med digitala instrument. Kontakta oss för att hitta det bästa för din situation.

Ska vi komma hem till dig och mäta radon?

Föreslå gärna en tid som passar så kontaktar vi dig snarast och meddelar ett fast pris. (Från 700 kr per timme inkl moms, resekostnader kan tillkomma.)

Är du styrelseledamot i föreningen? Kolla våra tjänster för bostadsrättsföreningar.

HÅLL KOLL PÅ DRICKSVATTNET

Mäta radon i vatten

Har du en grävd eller borrad brunn kan det vara aktuellt att mäta radonhalten i vattnet. Finns förhöjda halter av radium eller uran i berggrunden så kan det mycket väl vara så att även vattnet får förhöjda halter av radon. Den största faran med radon i vattnet är när gasen frigörs och kommer ut i inomhusluften – detta sker när det spolas i kranar.

Radon i vattnet ger radon i luften

Generellt brukar man räkna med att 10 procent av det uppmätta värdet i vattnet blir ett tillskott i inomhusluften. För att mäta radon i vatten beställer du hem en provflaska från Luftshoppen.

Vill du kolla vattnet hemma?

En provflaska är allt som behövs. Du skickar in vattnet så sköter vi resten.

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA NYTT?

Radonmätning i marken

Ska du bygga nytt, eller bygga till, kan det vara värdefullt att veta hur radonhalterna ser ut i marken. Till en början kan du höra med kommunens miljökontor. Ofta finns det kartläggningar av markförhållandena i kommunen som du kan ta del av.

Lämpligt vid byggprojekt

Det är enkelt att själv genomföra en radonmätning i marken för att få reda på koncentrationerna av radongas. Den informationen är värdefull när det kommer till materialval och byggnadsteknik. Mätningens resultat underlättar för dig att bygga radonsäkert. På så sätt kan du slippa att göra större ingrepp i ditt nya hus.

Särskilt mätpaket

Våra detektorer för mätning av radonhalten i jordluften är väldigt enkla att hantera. Det enda du behöver göra är att välja var på tomten mätningen ska göras och gräva gropen. Mätinstruktioner följer givetvis med mätpaketet.

Vill du själv mäta radonet i marken?

Beställ våra markradondetektorer och gör mätningen på egen hand.

Radonhalterna varierar

En radonmätning bör ske under vissa villkor

Radonhalterna i huset eller fastigheten varierar oftast kraftigt under året. Radonmätningen ska ske under den s k eldningsäsongen (från oktober–april) när det är störst temperaturskillnad mellan ute- och inomhusluften. Det gränsvärde som finns i Sverige är baserat på årsmedelvärdet, och genom att göra en längre radonmätning under rätt period på året fås ett bättre mätresultat.

Inte vid stora renoveringar

Det är också viktigt att tänka på att boendeförhållandena ska vara så normala som möjligt under mätningen. Vid större renoveringar eller ombyggnationer bör man avstå från att utföra en radonmätning samtidigt som arbetet pågår. Genomförs mindre renoveringar som inte påverkar luften (och framförallt luftväxlingen) i rummet där radonmätningen pågår i alltför stor utsträckning går det bra att mäta. Du kan alltid ringa oss om du känner dig osäker – annars gäller att följa den mätinstruktion som följer med mätpaketen.

Mätning av varierande radonhalt.
Grafen visar hur radonhalten varierar under dygnet och veckan. Smarta mätinstrument kan användas för att påvisa variationen och för att laborera med olika förhållanden.

Vad betyder mätresultatet?

Att tolka en radonmätning kräver viss kunskap

Alla radonmätningar är inte lämpliga för alla tillfällen. Exempelvis säger en snabbmätning på sommaren inte så mycket om radonet kommer från marken. En radonmätning ger inte heller svar på varifrån radonet kommer, utan kan då behöva stöd från en gamma- eller sniffmätning för att radonbilden ska klargöras.

Förhållanden påverkar tolkningen

Är mätningen äldre? Var huset bebott under mätningen? Hur låg mätdosorna placerade? Det finns många frågor man ska ställa sig när rapporten är färdigställd. Vi har sett tiotusentals mätrapporter, och utfört radonmätningar i tusentals hus. Vi delar gärna med oss av den kunskapen.

Är du det minsta osäker på mätresultatet är du välkommen att kontakta oss. Vi guidar dig gärna genom rapporten och visar vilka detaljer som kan behöva klargöras ytterligare.

Så tycker våra kunder

Proffs! Grymt trevligt bemötande. Gjorde det lilla extra för att få till snygga lösningar. Alltid lätta att få kontakt med.…
Christian L
1 timme
Jätte besviken på ett sent mail svar till min man där det framgår att företaget är inte alls intresserad av…
Anna R
2 veckor
Radea är mycket kunniga och trevliga att ha att göra med. Rekommenderas!
Rickard S
2 månader
Genomgående en bra leverantör. Snabbt svar vid förfrågan och offert. Bra tillgänglighet. God planering och genomförande. Mycket kompetenta.
Jesper S
2 månader
Radeas personal har mycket bra kompetens om sina FTX-värmeväxlar- och radonsugs-lösningar. Projektering och planering kunde göras på ett mycket bra…
Anders H
4 månader
Mycket trevlig personal och ett proffsigt bemötande. Klar och tydlig tidsplan för min FTX installation och installatörerna gjorde ett bra…
Jonas S
4 månader

Vi löser luftproblem

Radon

Vi rensar luften hela vägen från grund till nock.

Flerbostadshus

Är du medlem i en bostadsrättsförening eller äger hyreshus?

Ventilation

Smart teknik som får alla i familjen att må toppen.