Ok, nu vet du att det finns radon. Du har gjort en radonmätning och vi har gjort en radonbesiktning. Dags för radonsanering.

Vare sig det gäller markradon, radon från byggnadsmaterial eller radon från vatten tar vi fram en lösning som är långsiktig, säker och diskret. Vi har redan sanerat tusentals hus runtom i Sverige. Nu är det dags för en åtgärd som passar just ditt hus. Radonsanering bokas via våra kontor i Stockholm, Västerås och Strängnäs.

Varför radonsanering?

Om du har uppmätt förhöjda radonhalter är det lämpligt att försöka få ner halterna. Radon är en hälsofarlig gas, som näst efter rökning orsakar flest fall av lungcancer i Sverige. I de allra flesta fallen går det att få ner radonhalterna utan alltför stora ingrepp på huset, i många fall kan det även leda till ett förbättrat inomhusklimat. Förutom hälsoeffekterna så har saneringen oftast en positiv inverkan på husets värde.

Varför ska jag sanera radon med Radea?

 • Vi gör först en kostnadsfri besiktning och tar fram ett tydligt åtgärdsförslag
 • Vi strävar efter att lämna garanti efter åtgärderna och skriver ut detta i våra offerter
 • Vi hjälper till att administrera ansökan, och är godkända, för radonbidrag
 • Vi är medlemmar i Svensk radonförening
 • Vi gör alla typer av åtgärder, allt från tätningar till större ventilationssystem
 • Vi är noggranna med att se till att ingreppet i huset blir så litet som möjligt
 • Vi har fasta priser

Var utför Radea radonsanering?

Vi utför radonsanering i våra verksamma län. Vi har kontor i Stockholm, Västerås och Strängnäs och täcker in hela Mälardalen. För att vi ska kunna utföra en radonsanering vill vi först genomföra en radonbesiktning på plats i huset, för att säkerställa att vår åtgärd kommer att ge effekt. Den gör vi kostnadsfritt under förutsättning att en radonmätning genomförts.

Våra medarbetare har genomgått Strålsäkerhetsmyndighetens radonutbildning och vi är medlemmar i Svensk radonförening.

Nedan kan du läsa om olika metoder för att bli av med radonet. Oftast är det inte särskilt krångligt, och anlitar du oss anstränger vi oss för att du ska bli nöjd. Kontakta oss så berättar vi mer.

Radonsanering Stockholm

Kontakta oss på info@radea.se eller telefon 08-574 300 00. Vi utgår från kontoret i Sollentuna men har personal boende runt om i Stockholm

Radonsanering Västerås och Örebro

Kontakta oss på info@radea.se eller telefon 021-444 20 00. Vi utgår från kontoret i Västerås men täcker in hela Västmanland och Örebro.

Så blir du av med radon

Radonmätning, mark

Från marken

Radonsanering görs med installerad radonsug, radonbrunn eller tätningar. Allra effektivast är nämligen att stoppa gasen från att ta sig in i huset.

Radonmätning, byggnadsmaterial

Från byggmaterialet

Radonsanering görs genom luftväxling med mekanisk ventilation eller förstärkt självdrag. Det handlar om att späda ut gasen tillräckligt mycket.

Radonmätning, dricksvatten

Från dricksvattnet

Radonsanering kan göras med en särskilt konstruerad radonavskiljare. Den rensar vattnet från gasen innan det kommer ut i huset.

Radonsanering för markradon

Om det är klarlagt att huvuddelen av radon kommer från marken erbjuder vi radonsanering i form av installation av radonsug, radonbrunn eller tätåtgärder.

Alla metoderna bygger på att förhindra radonhaltig jordluft att komma in i huset. I enklare fall kan det räcka med att täta runt rensbrunnar för avlopp, skyddsrör för vattenledningar eller i genomgående sprickor i golv eller väggytor under marknivå. På grund av tryck- och temperaturskillnader som gör att gasen sugs upp i fastigheten kan det vara problematiskt att endast genomföra tätåtgärder för att få ner radonhalterna.

Lösning: Radonsug

En radonsug installeras antingen i källarplan, bottenplan eller utvändigt för att sänka lufttrycket under huset så att radonhaltig jordluft inte sugs upp i boutrymmen. Det är ungefär som att dammsuga under själva huset. När radonsaneringen utförs genom installation av radonsug så tar det normalt sett en arbetsdag att få anläggningen installerad. Detta är en lösning som allra oftast ger väldigt bra resultat och där vi nästan alltid garanterar låga radonhalter.

I vanliga fall installeras denna anläggning i lämpliga källarutrymmen, i krypgrunder eller utanför huset. Vi försöker alltid hitta den lösning som ger bäst effekt med minsta möjliga ingrepp.

Du kan läsa mer om radonsanering med radonsug i vår blogg.

Lösning: Radonbrunn

En radonbrunn installeras utanför huset för att sänka lufttrycket i en stor markvolym så att radonhaltig jordluft inte sugs in i huset. Radonbrunnen är i första hand avsedd att användas i luftgenomsläpplig mark, exempelvis grusåsar. En radonbrunn kan omfatta flera hushåll, ex. i ett radhusområde. Installationen görs under 1–2 arbetsdagar. En annan fördel är att brunnen ligger nergrävd, vilket gör att det enda som syns är själva utblåset – detta placeras oftast i buskage eller liknande.

Du kan läsa mer om radonsanering med radonbrunn i vår blogg.

Radonsanering för blåbetong

Om det står klart att det mesta radonet kommer från byggnadsmaterialet, det vill säga blåbetongen, kan vi radonsanera med hjälp av olika ventilationslösningar. Radonsanering med ventilationslösningar mot blåbetong kan vara lite knepigare än om det endast är markradon – kort kan man säga att en fördubblad ventilation halverar radonhalterna. Är radonavgången från väggarna stor kan det vara nödvändigt med värmeåtervinning för att kunna ventilera tillräckligt.

Lösning: Ökad ventilation

Metoderna bygger på att öka luftväxlingen i huset och få en bättre ventilation. Detta kan göras med hjälp av mekanisk frånluftsventilation eller mekanisk till- och frånluftsventilation med värme­återvinning (FTX). Fördelen med mekanisk frånluftsventilation är att installationskostnaden är låg, däremot dras varmluft ut ur huset vilket inte är bra ur en energisynpunkt. Det kan också vara svårt att få en tillräckligt hög luftväxling med denna lösning. Luftbehandlingsaggregat (FTX) är väldigt effektiva mot radonet, samtidigt som de ger ett bra inomhusklimat med relativt små värmeförluster.

Lösning: Fönsterventiler eller väggventiler

Det går också att öka luftväxlingen en aning genom att få lite bättre fart på självdraget i huset. Till exempel kan nya vägg- eller fönsterventiler greja problemet. Med lite tur kan det räcka – däremot är det en väldigt osäker lösning.

Radonsanering för radon från vatten

Kommer radon från kranvattnet sprider det sig när du duschar, diskar och tvättar. Har du höga radonvärden i vattnet kan du ha det i luften också.

Lösning: Radonavskiljare

Då kan vattnet behöva luftas kraftigt med en särskilt konstruerad radonavskiljare. Vi samarbetar med företag som installerar såna och tipsar dig gärna om bra leverantörer

Kontrollmätning efter radonsanering

Efter en radonsanering utförs en kontrollmätning med mätdosor, så kallade spårfilmsdosor. Mätningen utförs vanligtvis på samma platser som tidigare och enligt gällande metodbeskrivning för en säker radonmätning – så att resultatet går att lita på. Vi lämnar dessutom instruktioner på våra installationer. I många fall gör vi också momentanmätningar direkt efter installationerna, för att se att halterna har sjunkit.

Vad lämnas för garantier?

När du anlitar Radea för att göra en radonsanering är ambitionen alltid att få ner radonhalterna med så små ingrepp som möjligt i huset. Vi strävar efter att lämna garantier på att kontrollmätningen efter åtgärderna ligger under gränsvärdet (200 Bq/m³ luft), och även erbjuda långsiktiga och effektiva lösningar för er.

I och med att det ofta görs hål i betongplattor, väggar eller bjälklag så är vi också tydliga med att vi tar ansvar för eventuella skador som uppstår under installationen – du ska inte behöva stå för kostnaden av ett avborrat avlopps- eller vattenrör. Vi är med andra ord väldigt noga med hur vi gör våra installationer!

I våra offerter anger vi även 3 års material- och installationsgaranti. Det är en trygghet för våra kunder om någonting skulle gå snett med exempelvis en fläkt.

Vi tar även fram en arbetsmiljöplan, och har utbildning inom BAS-P och BAS-U som faktiskt krävs för de allra flesta installationerna. Som kund ska du inte behöva fundera en sekund på vad som händer i huset när Radea är på plats.

Fast pris på radonsanering

Beroende på radonbilden och husets konstruktion kan priserna på radonsanering variera mellan olika åtgärder. I våra saneringsförslag lämnar vi fasta priser. För en normalstor villa där markradon är huvudproblemet brukar kostnaden för radonsanering, efter ROT-avdrag, bli runt 35-45 000 kr inklusive moms. Eftersom radonbidraget är borta för tillfället kan man endast ta ROT-avdrag på arbetet.

Referenser

Vi strävar alltid efter att göra att gott avtryck. För att göra det arbetar vi transparent, pedagogiskt och håller vad vi lovar. Det gäller allt från de garanterade halterna till fläktarnas ljudnivåer. Under åren har vi sanerat tusentals hus och vi lämnar mer än gärna ut referenser.

Boka tid för radonsanering

Fyll i formuläret eller läs mer om radonmätning och radonbesiktning. Eller ring oss direkt om du har frågor.  Så tycker våra kunder

  Superbra! Trevlig, kunnig och serviceminded.
  Louise E
  4 veckor
  Radea agerade professionellt och deras anställa är duktiga och utförde arbetet snabbt. Jag är nöjd med hur jag blivit bemött…
  Britta H
  1 månad
  Mycket trevligt bemötande och snabb åtgärd😊
  Susan P
  1 månad
  The guys arrived exactly on time. Altogether there were 3 workmen and all were friendly and professional. When the job…
  Angela S
  1 månad
  Professionella och trevliga. Tog 4 dagar att installera vårt FTX-system. Supernöjd
  Hassan M
  1 månad
  De som var hem till oss gjorde ett toppenjobb, både gällande utförande samt att det gick snabbt. Möjligen något dyra.
  Mathias B
  1 månad