Radonutredning i flerbostadshus

Har ni genomfört en radonmätning som visar förhöjda radonhalter i föreningen är nästa steg att kontrollera varifrån radonet kommer och vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att få ner halterna. Vi kan hjälpa er med konsultation, en enklare radonbesiktning eller en fullskalig radonutredning – allt beroende på vilken situation ni befinner er i!

Radonbesiktning eller radonutredning?

Radon är en osynlig, luktfri gas som på sikt kan leda till lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten har satt ett gränsvärde på 200 Bq/m³ luft (bequerel/kubikmeter). Mot ägare av flerbostadshus, såsom bostadsrättsföreningar och uthyrare, ställs krav från miljökontoren på att radonhalter ska kunna redovisas.

Både besiktningen och utredningen genomförs på plats i fastigheten. Radonbesiktningen är lite enklare, där endast en eller ett fåtal lägenheter är drabbade. Radonutredningen är mer omfattande och rekommenderas om det är många lägenheter/lokaler som är drabbade.

Radonbesiktningen tar ungefär en timme och kan sammanfattas med följande moment:

  • Genomgång av bostaden där vi utgår från dina kunskaper, ritningar och mätrapport.
  • Eventuell förekomst av inläckande markradon och förekomst av radon i byggnadsmaterialet detekteras via mätning (sniffmätning och gammamätning)
  • De berördra lägenheternas ventilation kontrolleras.
  • Efter besöket sammanställs resultaten av undersökningen och vi presenterar ett åtgärdsförslag.

En radonutredning är mer omfattande, både i innehåll och rapportering.

  • Radonutredningen är ett styrdokument som ger svar på vad problemet är och vad som behöver åtgärdas
  • Styrdokumentet fungerar som underlag dels inom styrelse, vid överlämningar till ny styrelse, samt i all kommunikation med tillsynsmyndigheter (miljökontor eller arbetsmiljöverket)
  • Utredningen tar ett antal timmar eller t.o.m. ett antal dagar att göra
  • I normalfallet tas hänsyn till vad som gjorts i fastigheten tidigare

Åtgärdsförslag

Med radonbesiktningen eller radonutredningen som grund så återkommer vi till er med ett skriftligt åtgärdsförslag. I det framgår tydligt vilka åtgärder vi föreslår och kostnader för dessa.

Dessutom lever Radea upp till de krav som ställs från myndigheterna vid byggarbetsplatser, något som gör att beställaren inte behöver oroa sig:

Vi ser alltid till att ta fram en arbetsmiljöplan i samband med våra entreprenader.

Sedan 1 januari 2016 är det dessutom krav från Skatteverket att alla arbeten där priset överstiger fyra basbelopp (ca 180.000 kr) ska ha en elektronisk personalliggare. Kravet ligger på byggherren (vilket motsvarar beställaren) och saknas denna kan straffavgifter lämnas. Denna del hanterar vi också.

Har du ännu inte gjort radonmätningen?

Radonmätning i flerbostadshus

Det finns en del krav som måste uppfyllas när mätningen ska genomföras. Radea kan erbjuda mätdosor till förmånliga priser, samt hjälp att administrera själva mätningen.

Läs om radonmätning här

Vill du höra vad våra kunder säger?

Radea AB

Läs mer

Dags att ta reda på vad man kan göra åt problemet?

Kontakta oss

Det enklaste sättet att komma igång är att ringa oss. Tillsammans kan vi då hitta rätt väg att gå. Ibland kan en radonbesiktning vara den bästa starten, och visar det sig att det behövs noggrannare utredningar så föreslår vi en radonutredning. Ibland är det lika bra att gå direkt på den större radonutredningen. I vissa fall kanske nya radonmätningar är den bästa starten.

Vi erbjuder upp till en timmas konsultationstid på telefon, så att vi tillsammans kan landa i vilket sätt problemet ska angripas.

Här gör vi radonbesiktningar och utredningar

Vi är för närvarande verksamma i Halland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. I Blekinge, Kronoberg, Småland och Östergötland jobbar vi också – men där tar vi på grund av restider betalt även för besiktningen.