Radonmätning

Nu är det dags att hämta in mätdosorna.

Vi har placerat ut mätdosor i över 1.500 lägenheter och lokaler. Har du fått information kring inhämtning av dem kan du få mer information här.

På grund av rådanda läge med Covid-19 kommer vi inte gå in i lägenheterna då det blir alltför många kontakttillfällen. Alla som fått mätdosor utplacerade ombeds därför att själva ta ner dosorna (2 st per lägenhet) och hänga dem på dörrhandtaget i trapphuset för oss den aviserade inhämtningsdagen.

Har du inte möjlighet att själva plocka ner dosorna ber vi dig i första hand ta hjälp av närstående person. Detta får i så fall göras några dagar innan inhämtning om nödvändigt.

Om du behöver kontakta oss använder du enklast formuläret nedan, annars går det bra att ringa på 08 – 574 300 00.

Använd kontaktformuläret om du behöver komma i kontakt med oss. Här passar det bra att meddela om du har husdjur vi behöver känna till eller liknande uppgifter.

  Varför görs radonmätning?

  Rikshem har skyldighet att mäta samtliga fastigheter och lokaler i sitt bestånd.

  Radon är en radioaktiv ädelgas som på sikt kan orsaka lungcancer. Gasen kan komma från marken under huset och/eller från byggnadsmaterialet och finns över hela Sverige. För att mäta koncentrationerna av radongas placerar man ut spårfilmsdosor (plastdosor med en spårfilm i). I mätdosorna finns en spårfilm som registrerar antalet sönderfall i luften, dessa analyseras sedan i ett laboratorium.

  Måste min lägenhet mätas?

  Ja – urvalet av lägenheten görs för att uppfylla de krav som ställs på mätningen från myndigheterna. Det är därför väldigt viktigt att vi får tillgång till alla lägenheter som aviserats.

  Hur genomförs mätningen

  Vi aviserar alla lägenheter som ska mätas. På utplaceringsdagen behöver vi tillträde, antingen om ni är hemma eller genom att nyckel placeras av er i låstuben eller att dörrens lås ställs i serviceläge. Vi ringer/knackar alltid på dörren innan vi går in i lägenheten.

  Två stycken mätdosor placeras ut. En läggs i sovrum och en i vardagsrummet. Är det en etta placeras mätdosor i sovrum/vardagsrum och kök.

  Mätdosorna ska sedan ligga i cirka två-tre månader innan vi på nytt aviserar om inhämtning. Vid inhämtningen brukar det gå bra att hänga ut mätdosorna på dörren om ni inte vill vara hemma, då behöver vi inte gå in i lägenheten igen.

  Jobbat natt?

  Har du behov av att sova ut den dagen vi kommer kan vi dessvärre inte anpassa tiderna efter dig. Skriv en lapp och sätt på dörren, så kan vi märka ut mätdosor och stoppa in i brevinkastet/hänga på dörren åt dig. Vi behöver då en bekräftelse på att mätdosorna är upphängda, vilket kan lämnas via kontaktformuläret ovan.

  Husdjur?

  Har du husdjur som är själva hemma vill vi veta om det. Om det inte passar att vi går in i lägenheten vill vi ha kontakt med dig (använd kontaktformuläret ovan) för att bestämma hur utplaceringen kan gå till – vi kan i vissa fall lämna mätdosorna på dörrhandtaget så att du placerar ut dem på egen hand.

  Larm och överlås

  Glöm inte att stänga av eventuellt larm om du inte är hemma, om dörren har överlås ska det inte låsas (alternativt läggs även denna nyckel i tublåset) för att vi ska kunna komma in. Använd kontaktformuläret ovan om vi behöver information specifik för just din lägenhet.