Radea och cancerfonden

Företagsvän till Cancerfonden 2016

Även i år väljer vi att stödja Cancerfonden som arbetar med frågor som ligger oss nära. Det finns många utredningar som visar att förhöjda radonhalter ökar risken för lungcancer. Man brukar säga att det rör sig om runt 500 fall av lungcancer där radon är inblandat, den största risken ligger hos gruppen rökare, men för icke-rökare räknar man med 50 fall årligen.

Radea är företagsvän till Cancerfonden

Företagsvän till Cancerfonden

Det känns så självklart men ändå har det dröjt. Nu har vi bestämt oss för att bli företagsvän och stödja Cancerfonden. Valet känns glasklart eftersom det finns en tydlig koppling mellan radon och lungcancer.