Senaste nytt

Artiklar, tips och idéer för mindre oro och bättre inomhusklimat.

Blåbetong

Blåbetong – vad är det?

Blåbetong och radon hänger ihop. Här reder vi ut vad blåbetong är och vilka konsekvenser det får på miljön i ett hus.

Läs mer

Radonsug

Radonsug – så fungerar den

Radonsugen är en vanligt förekommande och effektiv lösning på problem med markradon. Här förklarar vi principen och utförandet.

Läs mer

Radonmätning, byggnadsmaterial

Konsten att bygga radonsäkert

Över hela Sverige, med undantag av Gotland, avger berggrunden radongas. I samband med att man bygger till eller bygger nytt så finns det en del bra åtgärder man kan vidta för att minimera risken att få in radongas i huset och då undvika att behöva göra större åtgärder.

Läs mer

Radonbidragsansökan

Början på slutet för radonbidraget?

En radonfri boendemiljö är en del av Sveriges miljömål. I Sverige beräknas ca 400.000 hushåll ha förhöjda radonhalter i inomhusluften. Regeringen har i sin budgetproposition föreslagit att radonbidraget ska avskaffas fr.o.m 2015. Detta på grund av omprioriteringar.

Läs mer

Radonmätning, sönderfall

Så fungerar en radonmätning

Det är lätt att mäta radon. Däremot är det inte många som vet hur en radonmätning går till. Här reder vi ut vad som händer från beställning till färdigt mätprotokoll.

Läs mer

Radea samarbetar med Kungliga Tekniska Högskolan

Radonföreläsning för fulla salar

Nu när radonsäsongen går på fullvarv passar Radea på att utbilda blivande studenter i ämnet radon. Det är faktiskt inte första gången, utan numer ett årligt återkommande engagemang i samband med att höstmörkret lägger sig.

Läs mer