Om radonbesiktning

När du gjort en långtidsmätning som visar på förhöjda radonhalter är nästa steg att göra en radonbesiktning.

Kostnadsfri radonbesiktning

Varför radonbesiktning?

Radonbesiktning görs på plats i huset eller fastigheten. Syftet är att samla in information så du kan få ett åtgärdsförslag med fast pris som passar det radonproblem som du har, samt för att kunna lämna garantier på eventuella åtgärder.

För att kunna genomföra en radonbesiktning måste först en radonmätning genomföras. Denna görs enkelt själv genom att beställa hem ett mätpaket. Visar mätningen på radonhalter som är förhöjda, och du vill få ner dem, så bokas en radonbesiktning in.

Vi står för radonbesiktningen

Kan du visa oss en långtidsmätning med förhöjt årsmedelvärde som inte är äldre än 5 år så bjuder vi på den radonbesiktning som är nödvändig för att ta reda på vilka saneringsåtgärder som krävs. Besiktningen görs av våra radonutbildade medarbetare hemma hos dig.

Så går det till

Vi mäter gammastrålning från byggnads­materialet, söker läckor, ser över husets konstruktion och bedömer ventilationen. Allt för att spåra varifrån radonet kommer. Då vet vi vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma under riktvärdet.

Radonbesiktningen tar ungefär en timme och kan sammanfattas med följande moment:

  • Grundlig genomgång av bostaden där vi utgår från dina kunskaper, ritningar och mätrapport.
  • Eventuell förekomst av inläckande markradon och förekomst av radon i byggnadsmaterialet detekteras via mätning (sniffmätning och gammamätning)
  • Husets ventilation kontrolleras.
  • Efter besöket sammanställs resultaten av undersökningen och vi presenterar ett åtgärdsförslag.

Våra besiktningsmän har genomgått radonutbildningar, har stor erfarenhet, och använder sig av instrument som kalibreras årligen. I radonbloggen kan du läsa mer om kostnadsfri radonbesiktning.

Radonbesiktning görs vanligtvis inom någon vecka efter att du hört av dig. Sen ska vi räkna på åtgärder och kostnader och du får ett åtgärdsförslag inom ytterligare en vecka. Brådskar det försöker vi givetvis snabba oss på!

Hur du förbereder dig

När vi kommer till fastigheten behöver vi protokollet från den senaste radonmätningen och en planritning över huset. Byggnadsbeskrivningar och ritningar kan bidra med viktig information. Finns en krypgrund under huset behöver vi oftast ta oss ner i den, och i många fall kan även vinden vara intressant. När markradon är inblandat kontrolleras alltid rörgenomföringar – du kan alltså räkna med att vår besiktningsman vill komma åt att titta runt inkommande vattenledning, inkommande elkabel, golvbrunnar samt eventuella inspektionsluckor.

Här gör vi radonbesiktningar

Vi är för närvarande verksamma i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. I Halland erbjuds tjänsten kostnadsfritt norr om Varberg. I Östergötland jobbar vi också – men där tar vi på grund av restider 2.900 kr inkl. moms för besiktningen.

Nästa steg

Boka tid med oss här så kontaktar vi dig snarast. Eller så ringer du oss direkt.

Boka tid för radonbesiktning

Besök mig helst på

0